SEMINARSKI RADOVI 11 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

BUSSINES INTELLIGENCE AND DATA MINING

BUSINESS INTELLIGENCE U NAUTICKOM TURIZMU

BURGER KING

BUL – NEOPEVANI HEROJ INFORMATICKE REVOLUCIJE

BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA 2

BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA

BUDZET EVROPSKE UNIJE

BUDZET

BUDIZAM 2

BUDIZAM

BSD SISTEMI I PROJEKTI

BSD OPERATIVNI SISTEMI

BRUTO DOMACI PROIZVOF

BRONZA

BROM

BROKERSKO DILERSKO DRUSTVO

BROKERSKI MODELI

BROJEVI I MATEMATIKA U EGIPTU I MESOPOTAMIJI

BROJEVI 3

BROJEVI 2

BROJEVI 1

BROJANJE I MERENJE

BROJ PI verzija 1

BROJ PI 2

BROJ FI I FIBONACIJEV NIZ

BROJ E

BROJ

BROADBAND OVER POWERLINES

BRETONVUDSKI MONETARNI SISTEM

BREND (BRAND)

BRAK I PORODICA KROZ ISTORIJU

BRAK I PORODICA 2

BRAK I PORODICA 1

BPR

BOSNA U OCIMA STRANACA U ROMANIMA NEVAKAT, POBUNE I UHODE DERVISA SUSICA

BOSNA I HERCEGOVINA (SOCIOLOGIJA)

BORBA ZA BESKONACNOST (MATEMATIKA)

BOOT-LOADER

BOLESTI OVARIJUMA

BOLESTI CRNOG LUKA I SUZBIJANJE

BOHRIJUM

BOGUMILI I CRVKA BOSANSKA

BODY AREA NETWORK

BMP MARKER PROGRAM ZA OZNACAVANJE BMP SLIKA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

BLU-RAY

BLUETOOTH

BLEZ PASKAL

BIZNIS PLAN OSNIVANJA FARME ZA TOV JUNADI

BIZNIS PLAN ORGANIZOVANJA I VODJENJA PROIZVODNJE NAMESTAJA

BIZNIS PLAN BANAT SEME

BIZNIS PLAN 4

BIZNIS PLAN 3

BIZNIS PLAN 2

BIZNIS PLAN 1

BIZNIS PLAN (PROJEKAT) IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA

BIZMUT

BITTORENT

BIROKRATSKA ORGANIZACIJA

BIOMOLEKULI

BIOMETRIJSKI IDENTIFIKACIONI SISTEMI

BIOMETRIJA

BIOLOSKA EVOLUCIJA

BIOGENI (HEMIJSKI ELEMENTI)

BIOGAS

BIOFEEDBACK

BIOETANOL

BIODIZEL

BILANS USPEHA KAO OSNOVNI FINANSIJSKI IZVESTAJ RACUN DOBITKA I GUBITKA + ANEKS

BILANS STANJA I BILANS USPEHA

BILANS KAO OSNOVNI FINANSIJSKI IZVESTAJ

BIH NA PUTU KA SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

BEZZICNI MREZI- MAKEDONSKI

BEZICNI INTERNET PRISTUP

BEZICNE I MOBILNE MREZE

BEZICNA TEHNOLOGIJA (STANDARDI)

BEZGOTOVINSKO I ELEKTRONSKO PLACANJE

BEZBIJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE NA PUTU KA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

BETA RAVAN

BESPOSLICENJE, PROSJACENJE I SKITNJA U CRNOJ GORI

BESKONACNI REGRES U DEDUKTIVNIM TEORIJAMA

BERZE 2

BERZE

BERZANSKO POSLOVANJE

BERZANSKI POSREDNICI BROKERSKO DILERSKE FIRME – BROKERI I DILERI

BERZA 2

BERZA

BERKELIJUM

BERILIJUM

BENITO MUSOLINI

BENCHMARKING KAO METODA U PROCENJIVANJU

BENCHAMRKING I LOGISTIKA

BEKONOVA KONCEPCIJA ZNANJA

BEGSTVO OD SLOBODE (PSIHOLOGIJA)

BECKA KONVENCIJA O MEDJUNARODNOJ PRODAJI ROBE

BAZICNE ANTROPOMOTORICKE SPOSOBNOSTI

BAZE PODATAKA I DIJAGRAM STANJA – VEZE

BAZE PODATAKA

BAZA PODATAKA – MUZICKA KOLEKCIJA

BAYESOVA FORMULA TOTALNE VJEROVATNOCE

BAYER (E-POSLOVANJE)

BASIC

BAROK U MUZICI

BARIJUM

BANKE NA FINANSIJSKOM TRZISTU

BANKE KAO UCESNICI NA FINANSIJSKOM TRZISTU

BANKE I SAVREMENO BANKARSTVO

BANKE I BANKARSKI SISTEM

BANKE – POJAM I VRSTE

BANKE

BANKARSTVO

BANKARSKI POSLOVI

BANKARSKI AUTOMATI ZA IZDAVANJE GOTOVINE

BANKA – POJAM, VRSTE I FUNKCIJE

BANJE SRBIJE SA ASPEKTA ZDRAVSTVA

BANATSKI RUCAK

BANAHOVA TEOREMA O NEPREKIDNOJ TACKI

BAKAR

BACNET PROTOKOL

BACK OFFICE

BABILONSKA DRZAVA I PRAVO

AZOT

AZIJA

AVANTURISTISKI (POSLOVNI) TURIZAM

AUTOMATSKO LINGVISTICKO INDEKSIRANJE SLIKA U REALNOM VREMENU

AUTOMATSKO IZDVAJANJE SAOBRACAJNIH ZNAKOVA

AUTOMATSKI PODIZAC STAKLA (HARDVER)

AUTOMATIZACIJA UREDA

AUTOMATIZACIJA UPC TRAKASTOG KODA

AUTOMATIZACIJA POSTANSKOG POSLOVANJA

AUTOMATIZACIJA (ROBOTIZACIJA)

AUTOBUSKA STANICA – PRINCIPI PROGRAMIRANJA

AUTOBIOGRAFIJA OSMAN-AGE TEMISVARSKOG

AUTO SKOLA – INFORMACIONI SISTEMI

AUSTROUGARSKA NAGODBA

AUSTRALIJA RELJEF

AUSTRALIJA OD OSNIVANJA KOLONIJE DO PRVOG SVETSKOG RATA

AUKCIJE

AUGUSTE COMTE

ATOMSKA APSORCIONA SPEKTROSKOPIJA

ATENSKA (ATINSKA) DRZAVA I PRAVO

ATEIZAM – KANT, HJUM

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA

ASTAT

ASPEKTI ODLUCIVANJA O INFORMACIJSKOJ TEHNOLOGIJI

ASPEKTI FORMALNIH KANALA KOMUNICIRANJA

ASIMETRICNI ALGORITMI KRIPTANJA

ASEMBLERSKI JEZIK

ARSEN

ARITMETICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

ARITMETCKO LOGICKA JEDINICA

ARISTOTELOVA DISKUSIJA O OBLIKU DUGE

ARISTOTEL – POLIS, PRIRODNA ZAJEDNICA

ARISTARH SA SAMOSA 2

ARISTARH SA SAMOSA 1

ARHITINA TEORIJA MUZIKE

ARHITEKTURA I ADMINISTRIRANJE BAZE PODATAKA

ARHITEKTURA AMD PROCESORA

ARHIMEDOVA TELA

ARHIMEDOVA KVADRATURA PARABOLE

ARHIMED 4

ARHIMED 3

ARHIMED 2

ARHIMED 1

ARHETIP

ARGUMENTI ZA I PROTIV GLOBALIZACIJE

ARGON

ARGENTINSKI PAS

ARABLJANSKA MATEMATIKA

APOLONIJEVI PROBLEMI 5

APOLONIJEVI PROBLEMI 4

APOLONIJEVI PROBLEMI 3

APOLONIJEVI PROBLEMI 2

APOLONIJEVI PROBLEMI 1

APOLONIJEV KRUG

APLIKATIVNI SOFTVER I INTERNET

ANTIMON

ANTIEPILEPTICI

ANTICKO RAZDOBLJE

ANTICKO DOBA NA TLU SRBIJE

ANTICKI I SREDNJEVEKOVNI GRAD SVAC

ANTICKA GEOMETRIJA

ANTICKA FILOZOFIJA

ANGIOLOGIJA

ANFINSENOVA HIPOTEZA – TERMODINAMICKA HIPOTEZA

ANDRES BELJO

ANARHIZAM I FEMINIZAM

ANALIZATOR SCAN KODOVA ZA TASTATURU

ANALIZA WEB PREZENTACIJA

ANALIZA UZORAKA JEDNOMOLEKULSKIH MAGNETA RENTGENSKOM DIFRAKCIJOM

ANALIZA USTAVA SRBIJE

ANALIZA USLOVA ZIVOTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA

ANALIZA UGOVORA – FINANSIJSKI KAPITAL

ANALIZA TRZISTA ODABRANE LOKACIJE

ANALIZA TRZISTA I MARKETING

ANALIZA TRZISTA

ANALIZA TRENDOVA U SAVREMENOM BANKARSTVU

ANALIZA PROMETNIH TOKOVA NA RASKRIZJU (RASKRSCU)

ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE NIS PETROL JUGOPETROL

ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE AD MLEKOPRODUKTA

ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 2

ANALIZA PRIJEVOZNOG PROCESA 1

ANALIZA PREDUZECA

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 2

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA 1

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZECA – PRAKTICAN RAD

ANALIZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE VOJVODINE

ANALIZA PODATAKA I MERE DISPERZIJE

ANALIZA OSNOVNIH SREDSTAVA

ANALIZA NEISKORISCENIH INTERNIH RESURSA U PREDUZECU

ANALIZA NAFTE

ANALIZA NA FAKTORITE NA OKRUZUVANJE NA PRETPRIJATEIETO

ANALIZA MARKETING KONCEPTA U PREDUZECU GRAFICAR

ANALIZA MARKETING FUNKCIJE PREDUZECA

ANALIZA KADROVA

ANALIZA GODISNJIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA, STUDIJA SLUCAJA POLJOMEHANIZACIJA

ANALIZA FINANSIJSKOG REZULTATA

ANALIZA FINANSIJSKE SITUACIJE PRIVREDNIH DRUSTAVA

ANALIZA FINANSIJKOG IZVESTAJA PREDUZECA NN ZA PERIOD 2005-2007

ANALIZA CILJNOG TRZISTA

ANALIZA BILANSA USPEHA U OSIGURANJU

ANAFILAKSIJA

AMINOKISELINE

AMBIETALNE MREZE

ALTERNATORI

ALTERMICKE I LOGICKE INSTRUKCIJE PROCESORA

ALPSKO SKIJANJE (PROJEKTNI RAD)

ALOKATIVNA EFIKASNOST

ALOJA

ALKOHOLIZAM

ALKOHOLI I FENOLI

ALGORITMI ZA IZRACUNAVANJE SAZETKA

ALGORITMI OZNACAVANJA SLIKA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

ALGORITAM OZNACAVANJA VODENIM ZIGOM – LOW COST SPATIAL WATERMARKING

ALFABET

ALFA HELIKS

ALEKSANDAR VELIKI – MESTO I ZNACAJ U ISTORIJI

ALDEHIDI I KETONI

ALATNICA (RENDISALJKA) – INDUSTRIJSKE MASINE

ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM (UREDSKO POSLOVANJE)

ALATI ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (DMS)

ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE 2

ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE

AKUTNO ODBACIVANJE KALEMA

AKUSTICNI RELEJ ZA SVETLO

AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI

AKTIVNE MREZE

AKTIVNE MERE NA TRZISTU RADA

AKTINIJUM

AKTI

AKSIOMATSKO ZASNIVANJE EUKLIDKSE GEOMETRIJE

AKCIONARSTVO I HARTIJE OD VREDNOSTI

AKCIONARSKO DRUSTVO I DOO

AKCIONARSKA DRUSTVA – VRSTE, OSNIVANJE I UPRAVLJANJE

AKCIONARSKA DRUSTVA

AKCIJE

AKADEMSKO PISANJE – STILOVI

AJAX

AIRBORNE INTERNET

AGREGATNO PLANIRANJE PROIZVODNJE

AGRARNA MIKROEKONOMIJA

AEROZAGADJIVACI

AEROTRIANGULACIJA

ADVERTISING – OGLASAVANJE

ADSL

ADICIONE TEOREME

ADAPTIVNO I ROBUSNO UPRAVLJANJE

ADAPTIVNA MODULACIJA I KODIRANJE

AD HOC MREZE

ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE

ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM)

ABIOGENEZA

ABELANOV PARADOKS U NASIM USLOVIMA

ABAKUS – RACUNANJE

802.16 WIMAX

3G TEHNOLOGIJA – MAKEDONSKI

3D SKENERI

3D ANIMACIJA U SHOCKWAVE I FLASH TEHNOLOGIJI

http://www.ponude.biz/tekstovi/

Advertisements

SEMINARSKI RADOVI 10 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

DVODIMENZIONALNI KODOVI

DVI SUCELJE

DUVAN

DUNAV

DUGOROCNO KREDITIRANJE

DUGOROCNE HARTIJE OD VREDNOSTI

DUBROVNIK (POSTANAK)

DUBNIJUM

DUAL CORE PROCESORI – AMD VS INTEL

DSL I ADSL

DRZAVNO UREDJENJE BOSNE I HERCEGOVINE

DRZAVA KAO SUBJEKT MEDJUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

DRZAVA I NJENI ORGANI

DRUSTVO I DRUSTVENE POJAVE

DRUSTVENO EKONOMSKA KRIZA I ALKOHOLIZAM

DRUSTVENI SUKOBI 2

DRUSTVENI SUKOBI

DRUSTVENI POLOZAJ VANBRACNE ZAJEDNICE

DRUSTVENE GRUPE

DRUSTVENA STRUKTURA

DRUSTVENA MOC

DRUSTVENA MISAO ANTICKOG PERIODA

DRUSTVENA KRIZA

DRUMSKA VOZILA 2

DRUMSKA VOZILA

DROGA U SKOLSKOJ KLUPI

DOSADASNJA I BUDUCA PROSIRENJA EVROPSKE UNIJE

DOS NAPADI

DORUCAK – KUVARSTVO

DOPRINOSI I UTICAJ ORIJENTA U MATEMATICI

DOPRINOSI

DOPRINOS ZA PENZIONO, SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DONOSENJE JEDNOSTAVNIH I KOMPLEKSNIH ODLUKA

DOMOVINSKI RAT

DOMACI SEARCH ENGINE

DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE U PERIODU OD 1965 DO 1967 GODINE

DOBERMAN

DMA – DIREKTAN PRISTUP MEMORIJI (DIRECT MEMORY ACCES)

DJECA IZVAN ZAKONA

DJAVOLJA VAROS (GEOGRAFIJA)

DJANI VERSACE

DIZAJN SIGURNIH RACUNALNIH MREZA

DISTRIBUTER

DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA

DISTRIBUIRANA (DECENTRALIZIRTANA) PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE

DISTRIBUCIJA I NACINI SPRECAVANJA E-MAIL SPAMA

DISTRIBUCIJA – MARKETING KANALI – MAKEDONSKI

DISPOZIJUM

DISNI SUSTAV

DISNI I ODBRAMBENI SUSTAV

DISLEKSIJA

DIRIGOVANJA KAO VID NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

DIREKTNI MARKETING – INTERNET MARKETING

DIOFANT

DINASTIJA NEMANJICA

DINAMIKA I ROKOVI U PROJEKTU

DINAMIKA

DINAMICKO HTML PROGRAMIRANJE

DIMENZIJE ORGANIZACIONE STRUKTURE

DILEMA GRCKIH MATEMATICARA

DIKTIRNI UREDJAJI U UREDSKOM POSLOVANJU

DIJAMANT

DIJAGRAM STANJA – STATECHART DIAGRAM

DIGITALNO UPRAVLJANJE STATORSKOM STRUJOM

DIGITALNO POLUTONIRANJE

DIGITALNO KASNJENJE ZVUKA

DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ

DIGITALNI VODENI ZIG 2

DIGITALNI VODENI ZIG

DIGITALNI URED-STANDARDI ILI NORME ZA DIGITALNI URED

DIGITALNI POTPIS

DIGITALNE PANORAME

DIGITALNA VIZIT KARTICA

DIGITALNA STAMPA

DIGITALNA PRETPLATNICKA LINIJA VELIKE BRZINE – VDSL

DIGITALNA EKONOMIJA I PROMENE U MENADZMENTU

DIGITALNA ARHEOLOGIJA

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH DOKUMENATA – SKENIRANJE

DIGITALIZACIJA – IZAZOV DANASNJICE, POTREBA BUDUCNOSTI

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

DIGITAL MEDIA LIBRARY

DIFUZIJA INOVACIJA

DIFRAKCIJA NA PUKOTINI

DIFRAKCIJA I POLARIZACIJA

DIFFERENTIAL GPS

DIENI

DEZARGOVA TEOREMA

DEZARGOV STAV

DEVIZNI SISTEM, PLATNI BILANS, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI KURS

DEVIZNI SISTEM I PLATNI PROMET, DEVIZNO TRZISTE I DEVIZNI KURS MEDJUNARODNOG POSLOVNOG FINANSIRANJA

DEVIZNI SISTEM I DEVIZNA POLITIKA

DEVIZNI MENADZMENT POSLOVNIH BANAKA

DEVIZNI KURS, VRSTE I KARAKTERISTIKE

DEVIZNI KURS

DEVIZNA KONTROLA MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA – VALUTNA KLAUZULA

DEVIJANTNOST I ZLOCIN

DETERMINISTICKI KAOS I POPULACIJSKOJ EKOLOGIJI

DETEKTOR NAIZMENICNE STRUJE

DETEKTOR DIMA

DETEKCIJA VODENOG ZIGA

DETEKCIJA PRISUTNOSTI OSOBA

DETEKCIJA PLAGIJATA

DERIVATI KARBOKSLINIH KISELINA

DEONICKO (DIONICKO) DRUSTVO

DEOBA

DEMOKRITOVA FILOZOFIJA

DEMOKRATIJA

DELOVANJE HORMONA

DELAVER EFEKAT

DEKARTOVE KOORDINATE I ANALITICKA GEOMETRIJA

DEKARTOV UTICAJ NA RAZVOJ MATEMATIKE

DEFLACIJA I DEFLACIONA POLITIKA

DEFINISANJE MODELA – PARALELNO INZENJERSTVO

DEDUKTIVNA METODA

DARMSTAJNIJUM

DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKO IP PROTOKOLA

DALJINSKI UPRAVLJIVI AUTOMOBILI

CYFER BIBLIOTEKA KRIPTOGRAFSKIH FUNKCIJA

CYBER KRIMINAL – KRADJA IDENTITETA (IDENTIFIKACIONI SISTEMI)

CULO VIDA

CULA, OPAZANJE, PERCEPCIJA

CUDESNI SVET MATEMATIKE

CSS

CRVENI GRAVITACIONI POMAK (ASTROFIZIKA I GRAVITACIJA)

CRKVA I VREME

CORELDRAW – TOOLBOX

COCCOBALL

CNC GLODALICA

CMS – ALATI ZA UPRAVLJANJE SADRZAJEM

CITANKA ZA TRECI RAZRED OSNOVNE SKOLE KAO IZVOR DRUSTVENO-MORALNOG VASPITANJA UCENIKA – TEORIJA VASPITANJA

CITANJE TRAKASTOG KODA POMOCU LASERA

CITALISTA U SRBIJI

CIRKULARNI DIHROIZAM

CIRKONIJUM

CIP SETOVI

CINK

CIMBENICI SIGURNOSTI U CESTOVNOM PROMETU

CILJEVI I INSTRUMENTI MONETARNO-KREDITNE POLITIKE

CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA SEE – KOMPARATINA ANALIZA

CEZIJUM

CETVORODIMENZIONALNA KOCKA

CERTIFIKATI X-509

CERIJUM

CENTRALNO BANKARSTVO I MONETARNA POLITIKA

CENTRALNA EMISIONA BANKA

CENTRALNA BANKA I MONETARNO REGULISANJE

CENTRALNA BANKA 2

CENTRALNA BANKA – NEZAVISNOST I SAMOSTALNOST

CENTRALNA BANKA

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 3

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 2

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

CELIK (ZELEZO) I LEGURE

CEK

CDMA 2000

CD ROM

CD I DVD MEDIJI

CASE ALATI 2

CASE ALATI 1

CARINSKO UPRAVLJANJE

CARINSKI SISTEMI BOSNE I HERCEGOVINE

CARINSKI POSTUPCI S ROBOM

CARINSKI DELIKTI

CARINSKA ROBA

CARINE 3

CARINE 2

CARINE

CARINA

CAJEVI

CABLE MODEM

C JEZIK

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 9 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

GVOZDJE – BIOGENI ELEMENT I NJEGOVA UPOTREBA U MEDICINI

GVOZDJE

GSP LOCALIZATION

GSM TRACKING

GSM POSEBNE PRIMENE

GSM MODEMI

GSM LOCATING

GSM END TO END ENKRIPCIJA RAZGOVORA

GSM – GLOBALNI SUSTAV ZA MOBILNE KOMUNIKACIJE

GSM – GLOBALNI SASTAV POKRETNIH KOMUNIKACIJA

GRUPE SIMETRIJA PRAVILNIH POLIEDARA

GRID SIGURNOSNA STRUKTURA TEMELJENA NA GLOBUS PROGRAMSKOM ALATU

GRID

GREJANJE, KLIMATIZACIJA I SOLARNA ENERGIJA

GRCKO PERSIJSKI RATOVI

GRCKI BOGOVI

GRCKA MATEMATIKA

GRCKA

GRAVITACIONI CRVENI POMAK

GRAVITACIJA

GRASAK I BOB

GRAFOVI

GRAFICKE KARTICE 2

GRAFICKE KARTICE

GRADENJE NA SILEN BREND – MAKEDONSKI

GPS PRACENJE (GPS TRACKING)

GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM

GOVORNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

GOVOR TELA U PROFESIONALIZMU

GOVOR PREKO IP MREZE (VOICE OVER IP – VOIP)

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUZENJE

GOOGLE EARTH

GLOBALNI SUSTAV POKRETNIH KOMUNIKACIJA (GSM)

GLOBALNE (MEDJUNARODNE) ORGANIZACIJE

GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RACUNA 2

GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RACUNA

GLOBALNA HARMONIZACIJA FINANSIJKOG IZVESTAVANJA

GLOBALIZACIJA U POSLEHLADNORATOVSKOM PERIODU

GLOBALIZACIJA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

GLOBALIZACIJA KULTURE

GLOBALIZACIJA KAO SVETSKI PROCES

GLOBALIZACIJA I MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI KAO IZAZOV SADASNJOSTI I BUDUCNOSTI

GLOBALIZACIJA 3

GLOBALIZACIJA 2

GLOBALIZACIJA 1

GLOBALIZACIJA – EKONOMSKI, POLITICKI I KULTURNI PROCES

GLOBAL AREA NETWORK 802.20

GLAVNA POLUPROVODNICKA MEMORIJA

GLAMUR

GIGABITNI ETHERNET

GERMANIJUM

GEOTERMANLNA ENERGIJA (OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE)

GEOPOLITIKA

GEOMETRIJSKI ZADATAK SA TAKMICENJA

GEOMETRIJSKI PROBLEMI ANTIKE (2 VERZIJE)

GEOMETRIJSKI PROBLEMI

GEOMETRIJA LOBACEVSKOG

GEOMETRIJA I UMETNOST

GEOMETRIJA I PRIRODA

GEOMETRIJA I ASTRONOMIJA STAROG VEKA

GEOMETRIJA DREVNIH CIVILIZACIJA (2 VERZIJE)

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI

GEOGRAFIJA RUSIJE

GENETICKA USLOVLJENOST PONASANJA

GENERISANJE 3D STUDIO MAX MODELA U DIRECT 3D

GENERATORI SLUCAJNIH BROJEVA I NJIHOV UTICAJ NA SIGURNOST

GENERATORI SLUCAJNIH BROJEVA – PRIMER IMPLEMENTACIJE

GENERATORI PSEUDO-SLUCAJNIH BROJEVA

GENERATOR UPC KODA SA TRAKAMA I CIFRAMA

GENERATOR UPC KODA SA IZGREBANOM POVRSINOM

GAUS, BOLJAJ, LOBACEVSKI

GAUS I NJEGOV ZNACAJ I OTKRICU NEUKLIDKSE GEOMETRIJE

GAJ JULIJE CEZAR OKTAVIJAN AVGUST

FURIJEOVI REDOVI ZA FNKCIJE SA PERIODOM 2 PI

FURIJEOVA ANALIZA

FUNKCIONISANJE ETHENET-A

FUNKCIONALNOST IPV6 PROTOKOLA

FUNKCIONALIZAM KAO SOCIOLOSKA TEORIJA – MAX WEBER

FUNKCIJSKI GENERATOR PROIZVOLJNIH TALASNIH OBLIKA REALIZOVAN POMOCU MIKROKONTROLERA I D-LATCH-A

FUNKCIJE NOVCA

FRIDA KALO

FRANSIZING – POJAM I ZNACAJ, UGOVOR O FRANSIZINGU

FRANSIZING

FRANCUSKA REVOLUCIJA

FRANCUSKA – TURISTICKO GEOGRAFSKI PRIKAZ

FRANCUSJA DRZAVA I PRAVO 1789-1940

FRANCIJUM

FRANACKA DRZAVA I PRAVO 5-10 STOLECE

FRAME RELAY KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL

FOTONAPONSKO PRETVARANJE ENERGIJE (SOLARNE CELIJE)

FOTOISPIS

FOTOGRAFIJA

FOTOELEKTRICNI EFEKAT

FOSILI

FOSFOR

FORMALNA GRAMATIKA

FLUOR

FLES MEMORIJA

FIZIOLOGIJA ISHRANE

FIZICKE OSOBINE POLJOPRIVREDNIH MATERIJALA

FISKALNI ASPEKT DOBROVOLJNOG PENZIONOG OSIGURANJA U SRBIJI

FISKALNA POLITIKA

FIREWALLS

FIREWALL 2

FIREWALL

FINOMEHANIKA

FINANSJSKI MENADZMENT 2

FINANSIJSKO TRZISTE 3

FINANSIJSKO TRZISTE 2

FINANSIJSKO TRZISTE 1

FINANSIJSKO POSLOVANJE PREDUZECA BANCA INTESA

FINANSIJSKO PLANIRANJE U BUDZETSKIM USTANOVAMA

FINANSIJSKO PLANIRANJE

FINANSIJSKO IZVESTAVANJE

FINANSIJSKI SISTEM

FINANSIJSKI POTENCIJAL POSLOVNOG BANKARSTVA

FINANSIJSKI MENADZMENT

FINANSIJSKI IZVESTAJI I FINANSIJSKI POKAZATELJI

FINANSIJSKI DERIVATI 2

FINANSIJSKI DERIVATI

FINANSIJSKE SITUACIJE

FINANSIJSKA TRZISTA 2

FINANSIJSKA TRZISTA 1

FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

FINANSIJSKA REVIZIJA

FINANSIJSKA KONTROLA I REVIZIJA

FINANSIJSKA ANALIZA

FINANCIJSKE (FINANSIJSKE) INSTITUCIJE

FILOZOFIJA DRUSTVENE ZNANOSTI

FILM ZIVOT JE SAMO JEDAN (UPRAVLJANJE PROJEKTIMA)

FIELDBUS

FIBONACIJEVI BROJEVI I PASKALOV TROUGAO

FERMIJUM

FERMAOVA POSLEDNJA TEOREMA

FENOMEN STRESA NA RADU

FENOMEN MASMEDIJA U SPORTU

FEMINIZAM I RAZLICITI PRISTUPI

FAZORSKI RACUN – DERIVIRANJE, INTEGRIRANJE, ZBRAJANJE, MNOZENJE

FAZI SKUPOVI

FAZI LOGIKA I REALIZACIJA FAZI KONTROLERA

FAZI EKSPERTNI SISTEMI

FAZI BROJEVI I PRINCIPI PROSIRENJA

FAZI BROJEVI I PRINCIPI PROGRAMIRANJA

FAZE STRATEGIJSKOG USMERAVANJA ORGANIZACIJE – VIZIJA, MISIJA, CILJ

FASIZAM

FARMAKOPEJA

FARAONOVE REZIDENCIJE I GEOMETRIJA

FAKTORI POSLOVNE ETIKE

FABULA DE POLIFEMO Y GALATEA – SADRZINA I FORMA

EVROPSKO ZAKONODAVSTVO UOBLASTI RODNE DISKRIMINACIJE

EVROPSKE VREDNOSTI – MITOVI I REALNOST

EVROPSKE INTEGRACIJE SAKO SANSA

EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE

EVROPSKA UNIJA I ZEMLJE JUGOISTOCNE EVROPE

EVROPSKA UNIJA I BALKAN

EVROPSKA UNIJA 2

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA MONETARNA UNIJA

EVROPSKA CENTRALNA BANKA 2

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

EVROPOL – PERSPEKTIVE SARADNJE

EVRO I EVROPSKA CENTRALNA BANKA

EVOLUTIVNE I REVOLUCIONARNE PROMENE

EVOLUCIJA, RASIZAM I NACIZAM

EVOLUCIJA PROCESORA

EVOLUCIJA PROCESORA

EVOLUCIJA POSLOVNOG RAZMISLJANJA 2

EVOLUCIJA POSLOVNOG RAZMISLJANJA

EVOLUCIJA OD DARVINA DO DANAS

EVOLUCIJA I RELIGIJA

EVOLUCIJA COVEKA

EUTANAZIJA – RELIGIJSKA I FILOZOFSKA PERSPEKTIVA

EUTANAZIJA

EUROPIJUM

EUKLIS

EUKLIDSKA GEOMETRIJA

EUKLIDOV POSTULAT )2 VERZIJE)

EUKARIOTSKA STANICA

EU (EVROPSKA UNIJA)

EU – MALA I SREDNJA PREDUZECA

ETRI

ETNOASTRONOMIJA ZAVOJSKOG JEZERA

ETIMOLOGIJA I UPOTREBA RECI PRAVO

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 3

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 2

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 1

ETIKA ZASTITE ZIVOTNE OKOLINE

ETIKA I POLITIKA DANAS

ETIKA I MORAL KOD MENADZERA U XX VEKU

ETICKI ASPEKTI SAVREMENIH TEHNOLOGIJA

ETICKA DILEMA U MARKETINGU

ESTETIKA U MEDIJIMA

ESEJ – PREDUZECE R

ERIKA PJERA ABELARA

ERBIJUM

EQUATION EDITOR

E-PRODAJA – TIJEK POSLOVNOG PROCESA

E-POSLOVANJE FIRME BAYER

EPIKUREJKSTVO

EP O GILGAMESU

ENZIMSKA KINETIKA

ENZIMI

ENIGMA (RACUNARSTVO)

ENIAC – ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND COMPUTER

ENGLESKA 16-20 STOLECE

ENGLESKA 11-15 STOLECE

ENERGETSKI METABOLIZAM

ENERGETIKA

EMULACIJA IIC PROTOKOLA POMOCU PORTA RS-232

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

EMOCIJE, MOTIVACIJA, KONFLIKTI, FRUSTRACIJE

EMOCIJE I PAMCENJE

EMIL DIRKEM

EMBEDDED SISTEMI – OPTIMIZACIJA

EMBEDDED SISTEMI – MODELIRANJE

EMBEDDED PROCESORI

EMBEDDED

EMAIL MARKETING I INTERNET MARKETING FIRME SIMPO

E-MAIL

ELKTRONSKO BANKARSTVO 5

ELEMENTI VESTACKE INTELIGENCIJE I OBLASTI PRIMENE RACUNARA

ELEMENTI PROJEKTOVANJA KES MEMORIJE

ELEMENTI PROJEKTOVANJA KES MEMORIJE

ELEMENTI PASTORALNOGZANRA NA PRIMERU PRVOG POGLAVLJA MONTEMAJOROVE DIJANE

ELEMENTI MARKETING MIKSA – PROIZVOD, CENA, DISTRIBUCIJA I PROMOCIJA

ELEMENTI JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA

ELEKTRONSKO UCENJE 2

ELEKTRONSKO UCENJE

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

ELEKTRONSKO POSLOVANJE POSTANSKOG SAOBRACAJA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE JAVNOG PREDUZECA EPS

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I MENADZMENT

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I AUTOMATIZACIJA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2

ELEKTRONSKO POSLOVANJE 1

ELEKTRONSKO POSLOVANJE (POJAM)

ELEKTRONSKO POSLOVANJE – PODRSKA SISTEMU ZAVODA ZA FARMACIJU SRBIJE

ELEKTRONSKO KLADJENJE

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 4

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 3

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 2

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 1

ELEKTRONSKO BANKARSTVO – PRAVCI RAZVOJA

ELEKTRONSKI RULET

ELEKTRONSKI PASOS

ELEKTRONSKI NOVAC 2

ELEKTRONSKI NOVAC 1

ELEKTRONSKA TRGOVINA UPRAVLJANJE LANCEM SNABDIJEVANJA

ELEKTRONSKA TRGOVINA KAO SEGMENT E-EKONOMIJE

ELEKTRONSKA TRGOVINA I IZLOZI PRODAVNICA

ELEKTRONSKA TRGOVINA

ELEKTRONSKA TRGOVIJA – MAKEDONSKI

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA 2

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA (EDI) 3

ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA

ELEKTRONSKA POSTA 2

ELEKTRONSKA POSTA 1

ELEKTRONICKI SUSTAVI U AUTOMOBILIMA

ELEKTRONICKI (ELEKTRONSKI) NOVAC

ELEKTRONICKE TRANSAKCIJE

ELEKTRONICKE (ELEKTRONSKE) KOMPONENTE

ELEKTROMOTORI

ELECTRONIC TAGGING

ELECTRO SOUND

E-LEARNING

EKSTERNO MARKETING OKRUZENJE

EKSPLOATACIJA SKRIVENIH INFORMACIJA U JAVNO DOSTUPNIM DOKUMENTIMA I DATOTEKAMA

EKSPERTSKI SISTEM

EKSPERIMENTALNA ANALIZA POSTOJANOSTI VODENIH ZIGOVA 2

EKSPERIMENTALNA ANALIZA POSTOJANOSTI VODENIH ZIGOVA 1

EKOTURIZAM

EKONTOVANJE

EKONOMSKI UTICAJI NA PONASANJE POTROSACA

EKONOMSKI SISTEM I NJEGOVA STRUKTURA

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ PRIVREDE

EKONOMSKI CIMBENICI FUNKCIONIRANJA POSTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

EKONOMSKA SARADNJA SRBIJE I EU

EKONOMSKA MOC GLOBALNIH ORGANIZACIJA

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I INTERNET POSLOVANJE

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I EKONOMSKA GLOBALIZACIJA

EKONOMIKA PT PROMETA

EKONOMIJA (UOPSTE)

EKOLOSKI TURIZAM

EKOLOSKI POREMECAJI

EKOLOGIJA, KONCEPT ODRZIVOSTI RAZVOJA

EKOLOGIJA U SAOBRACAJU

EKOLOGIJA SVETA

EKOLOGIJA I KVALITET ZIVOTA

EKOLOGIJA (UOPSTE)

E-INK

EIB – EUROPEAN INSTALLATION BUS

EGIPATSKA MATEMATIKA

EFEKTIVNA DOZA – KAP I ESD

EDVAC – ELECTRONIC DISCRETE VARIABLE AUTOMATIC COMPUTER

EDUKACIONO OKRUZENJE ZASNOVANO NA WEBU

EDUKACIONO OKRUZENJE ZA RACUNARSKE MREZE

EDUKACIONI SISTEM ZA RACUNARSKE MREZE ZASNOVAN NA WEB-U

EDITOR TEKSTA

EDI STANDARDI ZA RAZMENU PODATAKA

EDGE

E-COMMERCE

ECMA SKRIPTE

E-BUSINESS

EBAY

E-BANKING

EAP PEAP SECURITY OVER 802.11 WIRELESS

EAN 13

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 8 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

JUSTUS LIBIG

JUST IN TIME – FILOZOFIJA PROIZVODNJE

JOZEF GEBELS

JOVAN CVIJIC

JOSE CARLOS MARIATEGUI

JOD

JEZIK NA INTERNETU

JEZGRO I PROCESI OPERATIVNOG SISTEMA

JEVREJSTVO

JECAM

JBT – JOSIP BROZ TITO

JAWA GRAFIKA

JAVNO ZAGOVARANJE I LOBIRANJE

JAVNI ZAJMOVI

JAVNI RASHODI 3

JAVNI RASHODI 2

JAVNI RASHODI

JAVNI PRIOHODI I JAVNI RASHODI

JAVNI KREDIT I PROBLEM JAVNOG DUGA

JAVNE BIBLIOTEKE

JAVNA PREDUZECA U BOSNI I HERCEGOVINI – EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA

JAVNA PODUZECA U HRVATSKOJ

JAVA MEDIA FRAMEWORK

JAVA JDBC

JAVA

JASPERSOVA FILOZOFIJA EGZISTENCIJE

JAPANSKA MAGLEV ZELEZNICA

JAPAN 2

JAPAN

IZVOZNO ORJENTISANO PREDUZECE

IZVORI ZAGADJENJA KOJI NASTAJU PRI REDUKCIONOM TOPLJENJU OLOVNOG ALGOMERATA

IZVORI PRAVA U EU

IZVORI PRAVA

IZVORI MEDJUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA – ESEJ

IZVORI DISPACIJE SNAGE

IZVOD 0 FUNKCIJE (MATEMATIKA)

IZRADA WEB STRANICA POMOCU TEKST EDITORA

IZRADA WEB SITE-A

IZRADA VISEREDNIH WEB APLIKACIJA

IZRADA PREZENTACIJA POMOCU POWERPOINTA

IZRADA OPERATIVNOG PLANA PROIZVODNJE ZENSKOG MANTILA U PARTIJAMA OD 10 KOMADA

IZRADA LICNE INTERNET PREZENTACIJE

IZOSTRAVANJE SLIKE – UNSHARP MASK

IZOMETRIJSKI PROBLEM

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE U RAVNI

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE RAVNI

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE PROSTORA

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE EUKLIDKSE RAVNI

IZOMETRIJSKE TRANSFORMACIJE EUKLIDKSE RAVNI

IZNUDA (MAKEDONSKI JEZIK)

IZLAZAK U PROSTOR (METODIJA NASTAVE MATEMATIKE)

IZGRADNJA SKLADISTA PODATAKA

IZBORNI SISTEM VELIKE BRITANIJE

IZBORNI SISTEM JAPANA

ITRIJUM

ITERBIJUM

ISTRAZIVANJE TRZISTA 3

ISTRAZIVANJE TRZISTA 2

ISTRAZIVANJE TRZISTA

ISTRAZIVANJE TRZISTA

ISTRAZIVANJE TRZISNIH MOGUCNOSTI

ISTRAZIVANJE PONASANJA POTROSACA

ISTRAZIVANJE MISLJENJA NA NIVOU POPULACIJE U VELIKOJ BRITANOJI O OZLIJEDAMA GLAVE KOD DJECE BICIKLISTA (MEDICINA PROMETA)

ISTRAZIVANJE LOKALNOG MAGNETNOG POLJA UZ POVRSINU KRISTALA JEDNOMOLEKULSKIH MAGNETA POMOCU EL.PARAMAGNETSKE REZONANCIJE

ISTRAZIVANJA (FILOZOFIJA)

ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE

ISTORIJSKI RAZVOJ PORODICE KAO DRUSTVENE INSTITUCIJE

ISTORIJAT TRIGONOMETRIJE

ISTORIJAT RACUNARA

ISTORIJAT BROJA PI

ISTORIJA VIZANTIJE

ISTORIJA RAZVOJA SVJETSKIH BERZI

ISTORIJA MISLI – ADAM SMIT

ISTORIJA MATEMATIKE U GRCKOJ

ISTORIJA MATEMATIKE

ISTORIJA LOGARITAMA

ISTORIJA INTERNETA

ISTORIJA FUDBALA

ISTORIJA BROJA NULA

ISTORIJA ASTRONOMIJE OD KOPERNIKA DO NJUTNA

ISPRAVLJANJE POGRESAKA KOD MODEMA (V.42)

ISPRAVLJANJE GRESAKA – BAGOVA

ISPITIVANJE TRZISTA

ISPITIVANJE I EVALUACIJA SIGURNOSTI – RACUNARSTVO

ISLAMSKI PRINCIPI HALALA I HARAMA

ISLAMIZACIJA BOSNE

ISLAM I NJEGOV UTICAJ NA DRUSTVO

ISLAM

ISDN – DIGITALNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

ISCSI

IS PRODAVNICA TELEFONA

IRSKA KOMPANIJA COKOLADE (MENADZMENT)

IRIDIJUMISCSI

IP SPOOFING

IP SECURITY

IP ADRESE

IP – AUTORSKA PRAVA

INVESTIRANJE INVESTICIJA

INVESTICIONI PROCESI

INVESTICIONI FONDOVI 2

INVESTICIONI FONDOVI 1

INVESTICIJE

INVERZIJA U ODNOSU NA KRUG (2 VERZIJE)

INVERZIJA

INTRANET I EKSTRANET

INTERPLANETARNI INTERNET

INTERNI NADZOR POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUSTAVA (REVIZIJA)

INTERNET VODIC

INTERNET U FUNKCIJI UCENJA

INTERNET STRATEGIJE

INTERNET SERVISI

INTERNET RELAY CHAT

INTERNET RAD NA DALJINU

INTERNET PUTEM SATELITA

INTERNET PROTOKOL

INTERNET MARKETING 7

INTERNET MARKETING 6

INTERNET MARKETING 5

INTERNET MARKETING 4

INTERNET MARKETING 3

INTERNET MARKETING 2

INTERNET MARKETING 1

INTERNET KUPOVINA

INTERNET KAO INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

INTERNET I WEB KAO INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKE TRGOVINE

INTERNET I SERVISI NA INTERNETU

INTERNET I RAD NA DALJINU

INTERNET ELEKTRONSKA TRGOVINA

INTERNET 4

INTERNET 3

INTERNET 2

INTERNET 1

INTERLEAVING

INTERESOVANJA (FILOZOFIJA)

INTERESNI KAMATNI RACUN

INTERAKTIVNA NASTAVA PRIMENOM PROBLEMSKE NASTAVE

INTELIGENTNI INFORMACIONI SISTAMI

INTELIGENCIJA

INTEGRITET I SIGURNOST PODATAKA U BAZAMA PODATAKA

INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE

INTEGRATIVNI MODELI ORGANIZACIJE

INTEGRACIJA TELEFONSKE I INTERNET KOMIKACIJE

INTEGRACIJA DNS I ADS

INSTUMENTI MARKETING MIKSA

INSTRUMENTI PLACANJA U MEDJUNARODNOM PLATNOM PROMETU

INSTRUCTION LEVEL PARALLELISM

INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

INSTANT MESSAGING

INSTALACIJA WIN 98

INSTALACIJA WIN 2003 SERVERA I PODIZANJE DOMENA

INSTALACIJA I PODESAVANJE OPERATIVNOG SISTEMA WINDOWS SERVER 2003 UZ POMOC PROGRAMA VM WARE

INOVACIJE

INOVACIJA U NASTAVI

INFRASTRUKTURA JAVNOG KLJUCA

INFRASTRUKTURA

INFORMACIONI SISTEMI U ROBOTICI

INFORMACIONI SISTEMI I NABAVKA

INFORMACIONI SISTEMI 3

INFORMACIONI SISTEMI 2

INFORMACIONI SISTEMI 1

INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM PROIZVODA I TEHNOLOGIJE

INFORMACIONI SISTEM KLADIONICE

INFORMACIONI SISTEM AERODROMA NIKOLA TESLA

INFORMACIONI SISTEM – STUDENTSKA SLUZBA

INFORMACIONI SISTEM – POJAM

INFORMACIONI SISTEM

INFORMACIONI PODSISTEM ZA PLANIRANJE RESURSA

INFORMACIONA TEHNOLOGIJA VO BANKARSKOTO RABOTENJE (MAKEDONSKI JEZIK)

INFORMACIJSKO DRUSTVO

INFORMACIJSKA KRIZA

INFLACIJA 2

INFLACIJA

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

INDUKCIJA EMOCIONALNIH STANJA

INDIJUM

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE 2

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE

IMPLEMENTACIJA SPACE VECTOR MODULACIJE NA PROCESORU DSP56F801

IMPLEMENTACIJA E-POSLOVANJA – RAZVOJ WEB SAJTA I INTRANETA U KOMPANIJI

IMPLEMENTACIJA CAN PROTOKOLA NA POGONSKOM KONTROLERU BAZIRANOM NA TMS320LF2407 DIGITALNOG SIGNAL PROCESORU

IMOVINA

IMENICE, ROD, BROJ, PADEZ

ILIRI

IKEV2 I PREVODJENJE MREZNIH ADRESA

IGRA RECI (METODIKA NASTAVE MATEMATIKE)

IEEE 802.3AE 10 GB ETHERNET

IEEE 802.21

IEEE 802.2 LLC

IEEE 802.16E (MOBILE WIMAX)

IEEE 802.15.4

IEEE 802.11N

IEEE 802

IDENTIFIKOVANJE CILJEVA I OTKRIVANJE SATISFAKCIJE POTROSACA

IDENTIFIKACIJA TRZISNIH SEGMENATA I TARGETIRANJE

IDENTIFIKACIJA SKENIRANJEM OKA

IDENTIFIKACIJA POMOCU DNK

IDEAL MATEMATIKE KROZ ISTORIJU FILOZOFIJE

ICMP PROTOKOL (INTERNET CONTROL MESSAGEPROTOCOL)

I2C SABIRNICA

HVD – HOLOGRPHIC VERSATILE DISC

HUXLEYEVO PROROCANSTVO ILI IPAK SAMO SATIRA

HTP KORALI – RESTRUKTUIRANJE PREDUZECA

HTML PROGRAMIRANJE

HSDPA – HIGH SPEED DOWNLINK PACKET

HROMOZOMSKI INZENJERING

HROMATOGRAFIJA

HROM

HRISCANSTVO U RIMU

HOSE ENRIKE RODO

HORMONI (HEMIJA)

HORMON

HOMOTETIJA KRUGA I SFERE

HOMOTETIJA

HOMERF SWAP (HOME RADIO FREQVENCY A-SHARED WIRELESS ACESS PROTOCOL)

HOLESTEROL

HOD BOGORODICE PO MUKAMA

HLOR

HIV (SIDA) U HRVATSKOJ

HISTORIJAT (ISTORIJA) INTERNETA

HISTOGRAMI SLIKE

HIPOKRAT SA HIOSA – KVADRIRANJE LUNULA

HIPOHONDRIJA

HIPERTEKSTUALNOST I VIKIPEDIJA

HILBERTOVI PROBLEMI

HIGIJENA MLEKA

HIGH TECK NAKIT

HIGH LEVEL SYNTHESIS

HI-FI ZVUCNICI FIRME MONITOR AUDIO

HIDROENERGETSKI POTENCIJAL CRNE GORE

HIDRAULIKA

HIBRIDNI TCP-IP REFERENTNI MODEL

HIBERNANTE, PROGRAMIRANJE U JAVI

HEURISTICKO PRETRAZIVANJE

HETEROTROFNI ORGANIZMI

HETEROCIKLICNA JEDINJENJA

HERONOVA FORMULA

HERON ALEKSANDRIJSKI

HERAKLIT

HEMOGLOBIN

HEMIJSKE VEZE

HEMIJSKA VEZA

HEMIJSKA KINETIKA

HEMIJA UGLJENIOKOVIH EDINJENJA

HEMIJA RECNIH VODA

HELIOSEIZMOLOGIJA

HELIJUM

HEKSADECIMALNA NOTACIJA

HE RAMA CVORISTE VODOSTANA (MEHANIKA STIJENA)

HD-DVD

HDD

HASIDIJUM

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 2

HARTIJE OD VREDNOSTI

HARMONIZACIJA PRIVREDNOPRAVNIH PROPISA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE

HARMONIJSKA SPREGNUTOST

HARMONIJSKA KONJUGOVANOST TACAKA, PRAVIH I RAVNI

HARMONIJA I MATEMATIKA U MUZICI

HARDVER PC

HARDVER

HARD DISKOVI

HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA

HALOGENI

HACCP STANDARD ZA ISPRAVNU HRANU

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 7

децембар 4, 2009

LVDS – LOW WOLTAGE DIFFERENTIAL SIGNALING

LUTECIJUM

LUCNI MOSTOVI

LOW POWER DESIGN

LOTUS NOTES – ALAT ZA UREDSKO POSLOVANJE

LONWORKS

LOKALNI KONTRAST

LOKALNA SAMOUPRAVA

LOGISTIKA U MEDJUNARODNOM MARKETINGU

LOGISTIKA I TEHNOLOGIJA SAOBRACAJA

LOGISTIKA

LOGICKI ANALIZATOR

LOGICKI AGENTI

LOCIRANJE INFORMACIJA NA WEB STRANAMA, PRETRAZIVANJE, PREUZIMANJE PODATAKA SA MREZE

LOCAL INTERCONET NETWORK

LOBIRANJE 2

LOBIRANJE

LOBACEVSKI, BOLJAJ I GAUS

LOBACEVSKI – NEUKLIDKSA GEOMETRIJA

LOBACEVSKI

LL ANALIZATOR

LJUDSKI RESURSI U SRBIJI KAO BITAN ELEMENT PRIVREDNOG RASTA ZEMLJE 1

LJUDSKI RESURSI U SRBIJI KAO BITAN ELEMENT PRIVREDNOG RASTA ZEMLJE 2

LJUDSKI RESURSI U SPORTU

LJUDSKI RESURSI – UPRAVLJANJE, PLANIRANJE, ZAPOSLJAVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

LJUDSKI RESURSI – UPRAVLJANJE, PLANIRANJE, ZAPOSLJAVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 2

LJUDSKI RESURSI

LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

LJUBAV KAO UMIJECE

LIVENO GVOZDJE

LITIJUM

LISP

LISABONSKA STRATEGIJA

LIPIDI

LINUX

LINEARNI STATISTICKI MODELI

LINEARNA FUNKCIJA

LIDERSTVO U FUNKCIJI KOMPANIJE

LIDERSTVO (MENADZMENT)

LIDERSTVO – CHE GUEVARA

LICNOST I DRUSTVO

LICNE OSOBINE MENADZERA

LICNA BEZBEDNOST I ZASTITA RACUNARA

LIBERALIZAM

LESEVI U NASIM USTIMA

LEONARDO DA VINCI I MATEMATIKA

LEONARDO DA VINCI

LEONARDO – PRIMENJENO CRTANJE

LEONARD OJLER

LEGURE

LEGO – OBRAZOVNA PERIFERIJA

LCD MONITORI 2

LCD MONITORI 1

LATERALNI MARKETING – ANALIZA KONCEPTA

LATERALNE KRETNJE

LASERSKI STAMPAC

LARINGS, USNA SUPLJINA, OKO

LAPTOP

LANTAN

LANCI BRZE ISHRANE – PIZZA HUT

LANCANA ORGANIZACIJA PODATAKA NA RAZINI DATOTEKA

LAJBNICOVA METODA

LABRADOR RETRIVER

LABORATORIJSKA VEZBA – INFORMATIKA

KVANTNI PROTOKOLI ZA RAZMENU KLJUCEVA

KVANTNA TEORIJA

KVANTNA KRIPTOGRAFIJA

KVANTITATIVNE METODE ISTRAZIVANJA

KVALITET VODA

KVALITET VAZDUHA I ZDRAVLJE

KVALITET 2

KVALITET (UPRAVLJANJE KVALITETOM)

KVADRATNA JEDINICA

KVADRATISA

KUVARSTVO – POJAM I ZADACI

KURT GEDEL – GENIJE I CUDAK

KUPOVINA POSTOJECEG PREDUZECA KAO POCETAK PREDUZETNICKOG PODUHVATA

KULTURA MAJA

KULTURA 2

KULTURA

KUGA

KSENON

KRVOTOK I ORGANI KRVOTOKA

KRV

KRUG – OSOBINE, KONSTRUKTIVNI ZADACI

KRUG

KRIZARSKI RATOVI (KRSTASKI RATOVI)

KRIZA REPUBLIKE I POJAVA DIKTATURE

KRIVICNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RACUNARSKOG SISTEMA

KRIVICA, ZLOCIN I KAZNA

KRITIKA FILMA TURNEJA – ESEJ

KRITICKI OSVRT NA UDZBENIK EDUCATIE MUZICALA – CLASA A II – MUZICKA KULTURA ZA II RAZRED

KRITICKI OSVRT NA PROBLEM GLOBALIZACIJE

KRITICKA TEORIJA DRUSTVA – KULTURNA INDUSTRIJA

KRISTALNO STANJE III

KRIPTON

KRIPTOGRAFIJA SIMETRICNI I ASIMETRICNI ALGORITMI

KRIPTOGRAFIJA

KRIPTOANALIZA KROZ PRIMJERE

KRIPTIRANI SMS

KRIMINAL NA INTERNETU

KRIJUMCARENJE NA CARINI

KRETANJE (PRAVOLINIJSKO, KRIVOLINIJSKO …)

KREDITNA POLITIKA BANKE

KREDITNA ANALIZA I TEHNOLOGIJA KREDITIRANJA

KREDITIRANJE STANOVNISTVA

KREDITIRANJE EKSPERTNIH SISTEMA

KREDIT I VRSTE KREDITA

KREDIT – ZAJAM (FINANSIJSKA MATEMATIKA)

KREATIVNOST

KREACIONIZAM I STAROST ZEMLJE

KRATKOROCNI IZVORI FINANSIRANJA 2

KRATKOROCNI IZVORI FINANSIRANJA 1

KRATKOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENT DUGA

KOZARSKA FARMA

KOSO PROJEKTOVANJE

KOSMICKE POJAVE IZMEDJU NAUKE I VEROVANJA

KORUPCIJA I MITO U POSLOVANJU (UZROCI I BORBA PROTIV KORUPCIJE)

KORPORATIVNA PREDUZETNICKA ORGANIZACIONA KULTURA I POSLOVNA ETIKA 1

KORPORATIVNA PREDUZETNICKA ORGANIZACIONA KULTURA I POSLOVNA ETIKA 2

KORPORATIVNA KULTURA 2

KORPORATIVNA KULTURA

KORISTI I TROSKOVI OD CLANSTVA U EVROPSKOJ UNIJI

KOREKCIJA SLIKE (RETUS)

KOPIRNI APARATI U UREDSKOM POSLOVANJU

KOORDINATE

KONVERTOR 12-24 V

KONUSNI PRESECI (3 VERZIJE)

KONTROLISANJE RADA LED DIODE PUTEM MOBILNOG TELEFONA WAP PROTOKOLOM

KONTROLA UDALJENOG PRISTUPA (RADIUS, KERBEROS, TACACS)

KONTROLA PRISTUPA PREKO PARALELNOG PORTA

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

KONTROLA PRIMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNSOT SA OSVRTOM NA OBVEZNIKA K.K. (REVIZIJA)

KONTROLA KAO FUNKCIJA

KONTEKSNO SLOBODNA GRAMATIKA

KONTAKTNE MREZE I PODSTANICE JEDNOFAZNOG SISTEMA VUCE

KONKURENTNOST PREDUZECA

KONKRETNI PROMOTIVNI MEHANIZMI ZA NAJAVU FILMA

KONFLIKTI U TIMSKOM RADU

KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

KONDEZATORI

KONDENZATORI – ELEMENTI MREZA

KONCEPT ODRZIVOSTI RAZVOJA

KOMUNIKACIJSKI INTERFEJSI

KOMUNIKACIJSKA SUCELJA NA OSOBNIM RACUNALIMA

KOMUNIKACIJA U PRODAJI

KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJAMA

KOMUNIKACIJA U LJUDSKIM RESURSIMA

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJA

KOMUNIKACIJA

KOMPRESIJA SLIKA BEZ GUBITKA INFORMACIJA

KOMPRESIJA KOD MODEMA – BRZI PRENOS PODATAKA MODEMOM

KOMPOZICIJAMAT

KOMPONENTE RACUNARA

KOMPONENTE RACUNARA

KOMPONENTE EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

KOMPLEKSNI BROJEVI

KOMPJUTERSKI VIRUSI

KOMPJUTERSKI KRIMINAL

KOMPARATIVNE PREDNOSTI SRBIJE U IZVOZU

KOMPANIJSKO PRAVO

KOMPAJLER (KOMPILATOR, PROGRAMSKI PREVODILAC)

KOMENTAR IZ IX KJIGE EUKLIDOVIH ELEMENATA

KOLASIN (GEOGRAFIJA)

KOKER SPANIJEL

KOHENENTNOST KES MEMORIJE I MESI PROTOKOL

KOGITIVNI RAZVOJ

KOGITIVNA TEORIJA LICNOSTI – G.A.KELLEY

KOGENERACIJA

KODNI SASTAVI ZA PRIKAZ ZNAKOVA

KOCKA

KOBALT

KNOOWLEDGE MENAGEMENT

KNJIGOVODSTVO I RACUNOVODSTVO

KLASTERIZACIJA KOMPONENTA GLOBALNE KONKURENCIJE

KLASE U DELU KARLA MARKSA

KLASE I PAKETI

KISEONIK

KISELE KISE

KIRIJUM

KINEMATIKA

KIC U KULTURI

KEPLER PONTOSOVA TELA

KELTI I SRBI

KAZNA KAO INSTRUMENT DRUSTVENE REGULATIVE

KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

KATEGORIZACIJA CENA U GRADJEVINI

KASTODI I BANKA

KARTOGRAFIJA I KARTOGRAFI STAROGA GRADA NA HVARU

KARTOGRAFIJA I DALJINSKA ISTRAZIVANJA

KARL MARKS – OTUDJENI RAD

KARCINOM PENISA, TM TESTISA I KOZE

KARBOKSILNE KISELINE

KARAKTERISTIKE VODE

KARAKTERISTIKE STVARANJA DECIJEG POGLEDA NA SVET

KARAKTERISTIKE I POTENCIJAL EKSTERNOG OKRUZENJA KAO FAKTOR PREDUZETNICKOG USPEHA

KARAKTERISTIKE GOVORA PREDSKOLSKE DECE

KARAKTERISTIKE EKONOMIJE U KRIZNIM USLOVIMA

KARAKTERISTIKE ATMEL MIKROKONTROLERA

KAPACITIVNA TASTATURA MIKROKONTROLERSKE KONZOLE

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

KANBAN SISTEM, SISTEM PUSH-PULL,METODA TRENUTNOG ZAPAZANJA

KAMILICA

KAMATNA STOPA

KAMATNA POLITIKA BANAKA

KAMATA KAO CENA NOVCA

KALKULATORI U UREDSKOM POSLOVANJU

KALKULACIJA CENA U GRADJEVINI

KALIGRAFIJA

KALIFORNIJUM

KALENDAR (METODIKA NASTAVE MATEMATIKE)

KALCIJUM

KALAJ

KAKO POSTATI DOBAR LIDER

KADROVSKI MENADZMENT 2

KADROVSKI MENADZMENT 1

KADROVSKA SLUZBA

KADMIJUM

KABELSKA (KABLOVSKA) TELEVIZIJA I INTERNET TELEVIZIJA

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 6

децембар 4, 2009

MUZIKALNOST I PRIJEMNI ISPIT

MUZIKA U DOBA RENESANSE

MUZIKA I MATEMATIKA

MUTACIJE

MULTINACIONALNE KOMPANIJE

MULTINACIONALNE I TRANSNACIONALNE KOMPANIJE

MULTIMEDIJALNO MOBILNO KOMUNICIRANJE U POSLOVNOM UREDU

MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOSCU U SPORTSKOM MENADZMENTU 1

MULTIMEDIJALNE BAZE PODATAKA

MULTIMEDIJALNA BIBLIOTEKA

MS WORD TABELA

MS PUBLISHER ZA KREIRANJE WEB STRANICE

MS PROJECT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

MS PROJECT

MS MAP POINT

MS EXCEL – SORTIRANJE I FILTRIRANJE

MS AGENTS & CD PLAYER

MS ACESS  BAZE PODATAKA U UREDSKOM POSLOVANJU

MREZOM POVERENJA PROTIV SPAMA

MREZNIPROTOKOLI ZA MULTIMEDIJSKE USLUGE

MREZNI SLOJ (NETWORK LAYER) ROUTING ALGORITMI

MREZNI PROCESORI

MREZNA POHRANA PODATAKA

MPLS USMJERAVANJE

MOTIVI I UCINCI PROTEKCIONIZMA U PROMETU

MOTIVI I UCINCI PROTEKCIONIZMA U PROMETU

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

MOTIVACIJA ZA RAD (FILOZOFIJA)

MOTIVACIJA KAO DEL OD PROCESOT NA MENADZIRANJE – MAKEDONSKI

MOTIVACIJA I PREDUZETNISTVO 2

MOTIVACIJA I PREDUZETNISTVO 1

MOTIVACIJA I MOTIVISANJE ZAPOSLENIH U PROCESU POSLOVANJA PREDUZECA

MOTIVACIJA I MARKETING

MOTIVACIJA

MOTIV PROLAZNOSTI U SRPSKOM PESNISTVU

MORZEOVA AZBUKA

MORFOLOGIJA (LINGVISTIKA)

MORALNO VASPITANJE

MORALNI APSOLUTIZAM U MEDICINI

MORAL

MONTREALSKI PROTOKOL

MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA 2

MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA

MONOPOLI U USA (SAD)

MONITORI

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

MONETARNE FINANSIJE

MONETARNA POLITIKA I MONETARNI MENADZMENT

MONETARIZAM I STABILIZACIJA

MOMENTI IMPULSA NUKLEONA I JEZGRE

MOLEKULSKA DINAMIKA

MOGUCNOSTI VELIKOG TRIGONA – ISPOLJAVANJE KONFIGURACIJE VELIKI TRIGON U NATALNIM HOROSKOPIMA

MOGUCNOSTI I OGRANICENJA PRIMENE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA

MOGUCNOSTI I OGRANICENJA PRIMENE ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA 2

MOGUCNOST PRIMENE NASTAVNIH LISTICA U USLOVIMA ORGANIZACIJE NASTAVE RAZREDNO-CASOVNOG SISTEMA

MODEMI

MODELOVANJE AM POMOC SIMULINK PROGRAMSKOG …

MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA

MODELI KONTROLE PRISTUPA U AKTIVNIM I OBJEKTNO-ORIJENTIRANIM BAZAMA PODATAKA

MODELI IZVRSNOSTI SISTEMA MENADZMENTA KVALITETOM

MODEL ZA UTVRDJIVANJE CENE KAPITALA

MODEL VIRTUALNOG TRGOVACKOG CENTRA

MODEL I APSTRAKCIJA

MODEL B2C ELEKTRONSKE TRGOVINE

MODEL B2B ELEKTRONSKE TRGOVINE

MODBUS

MOC MEDIJA

MOBING

MOBILNO POSLOVANJE 2

MOBILNO POSLOVANJE

MOBILNO BANKARSTVO 3

MOBILNO BANKARSTVO 2

MOBILNO BANKARSTVO 1

MOBILNI URED

MOBILNI AGENTI

MOBILNI 3G I WAP TELEFONI U UREDSKOM POSLOVANJU

MOBILE WIMAX 802.16E

MLADI U KOMUNIKACIJI SA MEDIJIMA

MJERENJE I REGULACIJA TEMPERATURE POMOCU RACUNARA

MITNERIJUM

MIT O SIZIFU

MISTERIJA FIBONACIJEVOG BROJA

MISLI GLOBLANO, RADI LOKALNO – MCDONALDS

MISICI

MIS MENADZMENT

MIROVANJE SEMENA

MIPS R4000

MIOGLOBIN

MIKROPROCESOR Y-86

MIKROORGANIZMI UZROCNICI KVARA MLEKA I MLECNIH PROIZVODA

MIKROKONTROLERSKI SAHOVSKI SAT

MIGRACIJE U EVROPI

MIGRACIJE

MICROSOFT.NET

MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007

MICROSOFT EXCHANGE SERVER

METODOLOGIJA U STRUKTURI METANAUKE

METODOLOGIJA IZRADE SEMINARSKIH I DIPLOMSKIH RADOVA

METODE SINTEZE I SVOJSTVA NANOCESTICA NEKIH METALNIH OKSIDA

METODE NUMERICKOG DERIVIRANJA – RICHARDSOVA EKSTRAPOLACIJA

METODE INFORMISANOG PRETRAZIVANJA

METODE I KORACI ODLUCIVANA, PRIMENA ODABRANIH MODELA, KORDINACIJA U ODLUCIVANJU

METODA POTROSACKE KOSARICE (KORPE)

METOD UZORKA (POSLOVNA STATISTIKA)

METASYS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

METAPODACI U SKLADISTIMA PODATAKA

METAN

METABOLICKI SASTAV I TERMOREGULACIJA

MESTO SRBIJE U REGIONALNOM RAZVOJU BALKANA I JUGOISTOCNE EVROPE

MESTO I ULOGA POLUPROVODNIKA U INZENJERSKOJ PRAKSI

MERENJE POVRSINA U ANTICKO DOBA

MERENJE POVRSINA OD PAMTIVEKA DO DANAS

MERENJA U HIDROTEHNICI

MERE VARIJACIJE ILI DISPERZIJE

MERE VARIJABILITETA

MERE SREDNJEVEKOVNE SRBIJE

MENICA

MENDELJEJEVIJUM

MENADZMENT ZNANJA ODLUCUJUCI FAKTOR SAVREMENOG E-POSLOVANJA

MENADZMENT ZNANJA I INTELEKTUALNI KAPITAL

MENADZMENT ZNANJA FAKTOR SAVREMENOG E-POSLOVANJA

MENADZMENT ZNANJA

MENADZMENT W.EDWARDS DEMING-A

MENADZMENT U RAZVIJENIM ZEMLJAMA I ZEMLJAMA U TRANZICIJI

MENADZMENT STRESA I KAKO SE IZBORITI SA NJIM

MENADZMENT PRODAJE

MENADZMENT OPERACIJA I KVALITETA U PREDUZECU TIGAR A.D

MENADZMENT OPERACIJA I KVALITETA U PREDUZECU GRAND PROM A.D. BEOGRAD

MENADZMENT OPERACIJA – OPERATIVNI PRISTUP

MENADZMENT ODRZAVANJA OBJEKATA

MENADZMENT MALOG BIZNISA

MENADZMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA “ RUDNIK OLOVA (PRISTUPNI RAD)

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA (POTENCIJALA) 2

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADZMENT INFORMACIONI SISTEMI I STRATESKO PLANIRANJE U BANKARSTVU

MENADZMENT I INFORMACIONI SISTEMI

MENADZMENT 2

MENADZMENT

MENADZERSKE METODE I VESTINE

MENADZERSKA ETIKA

MENADZER KAO PODUZETNIK

MENADZER BUDUCNOSTI

MEMORIJA

MEMADZMENT “ NAUKA ILI UMETNOST “ ESEJ

MEMADZMENT “ NAUKA ILI UMETNOST – RAD

MEHANIKA STIJENA

MEHANIKA CVRSTIH TELA

MEHANICKE OSOBINE MATERIJALA

MEDJUSOBNO POVEZIVANJE MAGISTRALOM (ARH.RACUNARSKIH SISTEMA)

MEDJUNARODNOPRAVNI POLOZAJ SUECKOG KANALA

MEDJUNARODNO POSLOVANJE

MEDJUNARODNO KRETANJE DUGOROCNOG KAPITALA

MEDJUNARODNO FINANSIRANJE

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND KAO JEDNA OD GLAVNIH INSTITUCIJA GLOBALNE EKONOMIJE

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 6

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 5

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 4

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 3

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 2

MEDJUNARODNI MONETARNI FOND 1

MEDJUNARODNI MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MEDJUNARODNI MARKETING

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

MEDJUNARODNI CEK I MENICA

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE KAO SUBJEKT MEDJUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE

MEDJUNARODNE MONETARNE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE – MMF, IFC, IDA …

MEDJUNARODNA TRGOVINA I SAVREMENI PROBLEMI EKONOMSKOG RASTA

MEDJUNARODNA ROBNA RAZMENA

MEDJUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE

MEDJULJUDSKI ODNOSI

MEDIJUMI I UREDJAJI ZA PRENOS PODATAKA

MEDICINSKA ETIKA

M-COMMERC, DEFINISANJE B2E POSLOVNOG MODELA

MCDONALDS MARKETING

MATRICNI KODOVI

MATERIJALISTICKE TEORIJE RACUNA & PREDUZECE U TRZISNOJ PRIVREDI (2 TEME)

MATEMATIKA VAVILONA I KINE

MATEMATIKA U STAROM ISTOKU

MATEMATIKA U DOBA RENESANSE

MATEMATIKA U BILIJARU

MATEMATIKA STAROG VAVILONA, EGIPTA I KINE

MATEMATIKA STAROG EGIPTA

MATEMATIKA I ZABAVA

MATEMATIKA I UMETNOST

MATEMATIKA I BIBLIJA

MATEMATIKA – VODIC DO SKRIVENOG BLAGA

MATEMATICKO UMECE STARIH EGIPCANA

MATEMATICKI MODELI

MATEMATICKE MOZGALICE

MATEMATICKA INDUKCIJA

MASOVNI MEDIJI, POLITIKA I DEMOKRATIJA

MASOVNA KULTURA

MASINSKO UCENJE, INTELIGENTNI AGENTI

MASINSKO PREVODJENJE

MASINSKI MATERIJALI

MASINSKI ELEMENTI I OBRADA METALA

MASINSKI ELEMENTI

MASINE ZA ZASTITU BILJA I NEGU USEVA

MARSALOV PLAN (MEDJUNARODNA EKONOMIJA)

MARKETINSKA ETIKA U DNEVNOJ STAMPI

MARKETING PLAN HOTELA KAO SREDSTVO RAZVOJA TURIZMA

MARKETING NA TRGOVSKITE PRETPRIJATIJA ( POLITIKA NA LOKACIJA ) MAKEDONSKI

MARKETING MIX

MARKETING MIKS STRATEGII – MAKEDONSKI

MARKETING LOGISTIKA TRANSPORTNIH SISTEMA

MARKETING LOGISTIKA

MARKETING KONCEPT USLUZNOG PREDUZECA

MARKETING KOMUNICIRANJE

MARKETING INFORMACIONI SISTEM – MIS 1

MARKETING INFORMACIONI SISTEM 2

MARKETING FUNKCIJE U POLJOPRIVREDI

MARKETING

MARIJA TEREZIJA

MANGAN

MANET MOBILNE ADHOC MREZE

MANASTIR MILESEVA KAO KULTURNO NASLEDJE

MALI KONTROLERI

MAKROEKONOMSKI RAST I RAZVOJ

MAKROEKONOMSKA TEORIJA OTVORENE PRIVREDE

MAKROEKONOMSKA SITUACIJA U BIH

MAKROEKONOMIJA, MEZO I MIKROEKONOMIJA

MAKEDONSKA DRZAVA

MAHURABIJEV ZAKONIK

MAGNEZIJUM

MAGNETSKI DISK

MAGNETSKE KARTICE

MAGNETNI DISK

MAGNETNA TRAKA

MAGBET

MAFIJSKO UPRAVLJANJE KAPITALOM

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 5 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

OZNAKE BROJEVA KROZ ISTORIJU

OVLASCUVANJA NA ORGANITE NA MVR VO PRETKRIVICNATA POTAPKA (MAKEDONSKI JEZIK)

OVLASCENJE ZAPOSLENIH ZA SIROKU AKCIJU

OVERE POTPISA, RUKOPISA I DOKUMENATA

OVCARSKA FARMA

OTPORNICI – ELEMENTI MREZA

OTPAD I ZBRINJAVANJE OTPADA

OTKRICE VODE NA EKSTRASOLARNOJ PLANETI HD 209458 B

OTKRICE DETINJSTVA I OBRAZOVANJE

OSVAJANJE PRECUTNOG ZNANJA

OSOBINE NARODA

OSOBINE LJUDI KOJI UTICU NA OBAVLJANJE POSLOVA

OSOBINE KRUGA

OSOBINE JUST IN TIME PROIZVODNJE

OSOBINE EMOCIONALNOG PODRUCJA LICNOSTI I INTRINSICKA MOTIVACIJA

OSNOVNI IDENTITETI U TRIGONOMETRIJI

OSNOVNI GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE KATASTRA U NJEMACKOJ U HRVATSKOJ

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI U PREDUZECU

OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI U PREDUZECU

OSNOVNE ZNACAJKE UCECIH ORGANIZACIJA

OSNOVNE TEOREME SISTEMA I UPRAVLJANJA

OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE

OSNOVNE METODE UTVRDJIVANJA FINANSIJSKOG REZULTATA

OSNOVNE IDEJE I VRSTE OSIGURANJA

OSNOVNE IDEJE I PROBLEMI LIBERALIZMA

OSNOVNE FUNKCIJE I VRSTE OSIGURANJA

OSNOVI ORGANIZACIJE

OSNOVI OBLIGACIONOG PRAVA

OSNOVI MENAZDMENT INFORMACIONOG SISTEMA (MIS)

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

OSNOVI ELEKTROHEMIJE

OSNOVE VESTACKE INTELIGENCIJE

OSNOVE TIMSKOG RADA

OSNOVE PRORACUNA I DELOVANJA NA KONSTRUKCIJE

OSNOVE PROJEKTNOG RADA

OSNOVE OBRACUNA TROSKOVA I UCINAKA

OSNOVE MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA – POJAM, DEFINICJA, CILJ, ZADACI, OSOBENOSTI

OSNOVE MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA

OSNOVE MENADZMENTA

OSNOVE MARKETINGA

OSNOVE INTERNETA

OSNOVE EVROPSKE MONETARNE UNIJE

OSNOVE EKONOMSKIH ISTRAZIVANJA

OSNOVA PROIZVODNOG PLANA LINIJE ZA PUNJENJE MEDA

OSNOVA MEDJUNARODNOG MARKETINGA

OSNIVANJE NOVOG PREDUZECA KAO POCETAK PREDUZETNICKOG PODUHVATA

OSNIVANJE AKCIONARSKIH DRUSTAVA U EU I SRBIJI (OSNIVACI, OSNIVACKI KAPITAL, REGISTRACIJA)

OSMIJUM

OSMANLIJSKO CARSTVO

OSMANLIJE NA PROSTORU SRBIJE

OSIGURANJE IMOVINE 2

OSIGURANJE IMOVINE

OSIGURANJE (FINANSIJSKI MENADZMENT)

OSI MODELI

OSCILOSKOP – PC KAO INSTRUMENT

OS I PROGRAMIRANJE GSM

ORTOGONALNA PROJEKCIJA I UDALJENOST

ORGANSKI SPOJEVI (ORGASKA JEDINJENJA)

ORGANSKA KONTROLA I STANDARDI ZA ORGANSK PROIZVODNJU I PRERADU

ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM

ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM

ORGANSKA HEMIJA (UVOD U ORG HEMIJU)

ORGANIZOVANJE KAO FUNKCIJA MENADZMENTA

ORGANIZOVANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA

ORGANIZOVANJE 3

ORGANIZOVANJE 2

ORGANIZOVANJE

ORGANIZACIONI OBLIK PREDUZECA

ORGANIZACIONA STRUKTURA, CINIOCI OBLIKOVANJA I POSLOVNA FUNKCIJA, NIVOI, OSNOVE

ORGANIZACIONA STRUKTURA RJ PTT SAOBRACAJA

ORGANIZACIJSKI MODEL FUDBALSKOG KLUBA ARSENAL

ORGANIZACIJSKE KULTURA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGANIZACIJSKA DINAMIKA

ORGANIZACIJANA I OBRABOTKA NA PODATOCI – MAKEDONSKI

ORGANIZACIJA REGISTARA

ORGANIZACIJA PROCESORA

ORGANIZACIJA KOJA UCI

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA KURUMBA NA MALDIVIMA

ORGANIZACIJA I SUBJEKTI NA TRZISTU NOVCA

ORGANIZACIJA I RESURSI

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE MARKETINGA MERCEDES BENZA

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA RADNOG MESTA

ORGANIZACIJA ELEMENATA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

OPTIMIZAM I DEMOKRATIJA

OPTIMIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA BANAKA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

OPTIMIZACIJA U UPRAVLJANJU SAVREMENIM LANCIMA SNABDEVANJA

OPTIMIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA

OPTIMIZACIJA PARAMETARA DOSTAVNIH REONA RJ PTT SAOB. KIKINDA

OPTIMIZACIJA PARAMETARA DOSTAVNIH REONA (OPTIMIZACIJA

OPTIMIZACIJA MYSQL

OPTIMIZACIJA KOMPILATORA

OPTIMALNO KORISCENJE VODE U SUMSKIM PROSTORIMA

OPTIMALIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA BANAKA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

OPTIKA

OPTICKI MIS

OPTICKE METODE MERENJA TEMPERETURE

OPTICKE MEMORIJE I UREDJAJI

OPTICKA MEMORIJA

OPSTA SEMA INFORMACIONOG SISTEMA

OPSTA PRAVNA NACELA I PRINCIPI MEDJUNARODNOG PRIVREDNOG PRAVA

OPREMA UPRAVLJACNICE LOKOMOTIVE 641-300

OPREMA UPRAVLJACNICE LOKOMOTIVE 641-225

OPOJNE DROGE

OPLODNJA, GRAVIDNOST, ARTUS, LAKTACIJA

OPLEMENJIVANJE KUPINE

OPERATIVNI SISTEMI SA OSVRTOM NA WINDOWS XPPROFESIONAL

OPERATIVNI SISTEM MICROSFT WINDOWS XP

OPERATIVNI MENADZMENT

OPERATIVA KRIVICNOG DELA

OPERACIJSKI RIZIK – RACUNOVODSTVO

OPERACIJE U KONTEJNERSKIM TERMINALIMA I OPERACIONA ISTRAZIVANJA

OPERACIJA NA KLINICI ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

OPENOFFICE

ONLINE BANKARSTVO

OMLADINSKA POLITIKA OPSTINE PRIJEDOR

OLOVO

OLIMPIZAM I POZITIVIZAM

OLIGOPOL I MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA

OLIGOMERIJI

OKRUZENJE U MENADZMENTU

OKRUZENJE PREDUZECA

OKO

OJLER TEORIJA GRAFOVA

OGRANICENJE POTPUNE KONKURENCIJE

OGOVORI O MEDJUNARODNOM POSLOVANJU

OFDM

ODRZIVI SISTEMI

ODREDJIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI PODUZECA

ODREDJIVANJE EKSCENTRICNOSTI MESECEVE PUTANJE

ODREDJENJE PREDUZETNISTVA

ODRDJIVANJE MOMENTA TROMOSTI I KUTNE AKCELERACIJE

ODRASTAO COVEK U PROCESU UCENJA I OBRAZOVANJA

ODNOSI U ORGANIZACIJI

ODNOSI SO JAVNOSTA – PUBLIC RELATIONS – MKD

ODNOSI SA MEDIJIMA

ODNOS ZAPREMINE KUPE I ZAPREMINE VALJKA

ODNOS STRANICA I UGLOVA U TROUGLU

ODNOS SOCIOLOGIJE I DRUGIH DRUSTVENIH NAUKA

ODNOS PRAVA I PRAVDE

ODNOS POSLOVANJA E-UPRAVE I POSTE 2

ODNOS POSLOVANJA E-UPRAVE I POSTE

ODLUCIVANJE

ODLIV MOZGOVA 2

ODLIV MOZGOVA – SAVREMENE MIGRACIJE

ODLIV MOZGOVA

ODGOVORNOST ZA POVREDU OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU I MATERIJALNA ODGOVORNOST

ODGOJNO OBRAZOVNA KOMUNIKACIJA

ODBOJKASKI KLUB JEDINSTVO

ODABIR POTREBNIH SECURITY INTERNET APLIKACIJA

OD PITAGORE DO DEKARTA

OBVEZNICE 2

OBVEZNICE 1

OBRTNA TELA

OBRAZOVANJE NA DALJINU

OBRAZOVANJE I VIDEO ONFERENCIJA NA INTERNETU

OBRAZOVANJE – KONFLIKTNA PERSPEKTIVA

OBRADA NEMETALA

OBRADA KORISNICKIH ZAHTEVA U OKRUZENJU PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA

OBRADA I REPRODUKCIJA ZVUKA U MANAGED DIRECTX-U

OBRACUN TROSKOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KALKULACIJU

OBRACUN TROSKOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KALKULACIJU

OBOJENI METALI I LEGURE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OBLIKOVANJE FEMTOSEKUNDNIH LASERSKIH PULSEVA

OBLIGACIONO PRAVO, POJAM I PREDMET OBLIGACIJA, VRSTA OBLIGACIJA I IZVORI

OBLIGACIONO PRAVO

OBLICI RELIGISJKE SVESTI

OBLICI MEDJUNARODNOG KRETANJA KAPITALA

OBLICI DRUSTVENE PREVENCIJE U SUZBIJANJU NARKOMANIJE KOD MLADIH

OBJEKTNO ORIJENTIRANE BAZE PODATAKA

OBJEKTNO MODELOVANJE SOFTVERA

OBJEKTNA METODOLOGIJA

OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA KONCEPCIJA KRIVICNIH DJELA

OBITELJ (PORODICA)

OBILJEZJA POSEBNIH JEZICKIH TESKOCA U PREDSKOLSKOJ I SKOLSKOJ DOBI

OBD II PROTOKOL

O ZAVISNOSTIMA MEDJU VELICINAMA U ZADACIMA

O VAMPIRIMA, VESTICAMA I MAGIJI

O MATEMATICI STAROG ISTOKA

NUKLEINSKE KISELINE

NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCA

NTP – NETWORK TIME PROTOCOL

NOVINARSTVO I POSLOVNA ETIKA

NOVI TRENDOVI PAKOVANJA U INDUSTRIJI PRERADE MLEKA

NOVI SAD

NOVI OBLICI ENERGIJE – EKONOMSKI UCINCI

NOVCANE KARTICE SA PAMETNIM CIPOM

NOVAC 3

NOVAC 2

NOVAC

NOVA KULTURNA POVIJEST

NOTEBOOK U UREDSKOM POSLOVANJU

NOBELIJUM

NISSAN FEV – NOVI KONCEPT ELEKTRICNOG VOZILA

NIOBIJUM

NIKL OSOBINE I PRIMJENE & PARILENI U SKLOPU POLIMERA

NIKL

NFS – NETWORK FILE SYSTEM

NFC – NEAR FIELD COMMUNICATION TEHNOLOGIJA

NEZIVA PRIRODA

NEZASICENI UGLJOVODONICI

NEZAPOSLENOST – KLJUCNI RAZVOJNI PROBLEM SRBIJE

NEZAPOSLENOST

NEXT PROIZVODI (MARKETING)

NEVLADINE ORGANIZACIJE (NVO)

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – GOVOR TELA 1

NEVERBALNA KOMINIKACIJA 2

NEUROTICNA LJUBOMORA

NEUKLIDSKA GEOMETRIJA

NESAVRSENA KONKURENCIJA

NERVNI SISTEM

NEPTUNIJUM

NEPROTIVRECNOST ARITMETIKE

NEPOTPUNOST ARITMETIKE

NEPOKRETNI DELOVI DIZEL-MOTORA LOKOMOTIVE 641-313

NEON

NEOLITSKA RELIGIJA

NEOLITIK

NEODREDJENI INTEGRAL

NEODIJUM

NENASILNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

NEMETALNI MATERIJALI

NEMETALI (HEMIJA)

NEMANJICI

NEGUJTE KREATIVNU VIZIJU – PREDUZETNISTVO

NECARINSKE BARIJERE

NEAUTOMATIZOVANI INFORMACIONI SISTEMI AUTOMASTKE OBRADE PODATAKA

NEAR FIELD COMMUNICATIONS

NE LOGO NAOMI KLAJN – MASOVNA KULTURA

NAVODNJAVANJE VOCNJAKA

NAVIKE PUSACA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SUBOTICI, ODELJENJA U NOVOM SADU

NAVIKE PUSACA

NAUKA I RELIGIJA

NAUCNE KONCEPCIJE STAROG VEKA

NATRIJUM

NATO

NASTAVA GEOMETRIJE

NASTANAK I RAZVOJ INTERNETA

NASTANAK I RAZVOJ EKONOMIJE

NASTANAK EVROPSKE UNIJE 2

NASTANAK EVROPSKE UNIJE

NASTAJANJE OTPADNIH VODA

NASLEDNO PRAVO

NARODNI PREPORODI KOD SRBA

NARODNA BANKA SRBIJE (NBS)

NARKOMANIJA

NARASTANJE NACIONALIZMA I DRZAVNA DEZINTEGRACIJA SOCIJALISTICKIH FEDERACIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BIVSU JUGOSLAVIJU

NAPONSKI MJERNI TRANSFORMATOR

NAPADI S USKRACIVANJEM USLUGE – DOS NAPADI

NANOTEHNOLOGIJA

NAKNADE ZBOG OZLIJEDA (POVREDA) NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI

NAKNADA KAO IZVOR SREDSTAVA

NAJRANIJA GRCKA GEOMETRIJA

NAJCESCI UZROK NEPOLAGANJA ISPITA

NAFTA I ZEMNI PLIN

NAFTA

NADZOR PROCESA U DISTRIBUIRANIM REAL-TIME SISTEMIMA

NADREALIZAM

NACIONALNI TEHNOLOSKI RAZVOJ

NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ

NACIONALNI PARK BRIJUNI

NACIONALNE BANKE

NACINI SIRENJA RADIO-VALA (TALASA) OD ODASILJACA DO PRIJEMNIKA

NACINI MOTIVISANJA U ORGANIZACIJI

NACIN IZVODJENJA PYTHON PROGRAMA

NACIJE I POJAM NACIJA

NACELA UPRAVNOG POSTUPKA STRICO SENSU

NACELA I OBILJEZJA PROMETNOG INZENJERSTVA U TELEKOMUNIKACIJSKOM PROMETU

NABAVKA SITNOG INVENTARA I TROSENJA

NABAVKA OPREME PUTEM LIZINGA (RACUNOVODSTVO)

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 4 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

PXI SUSTAV

PUTEVI RAZVOJA GEOMETRIJE LOBACEVSKOG

PUNJAC AKUMULATORA

PUNJAC AA BATERIJA

PUBLIC RELATIONS – ODNOSI SA JAVNOSCU

PUBLIC EHTERNET

PTSP

PTOLOMEJEVA TEOREMA I NEKE NJENE PRIMENE

PTOLOMEJEVA SINTEZA

PSIHOLOSKA ANALIZA FILMA PAKLENA POMORANDZA

PSIHOLOGIJA RADA

PSIHOLOGIJA

PSIHOLINGVISTIKA

PSIHOFIZICKI RAZVOJ DETETA KROZ DECIJU IGRU

PSIHICKA BOLEST I OPSEDNUTOST (VESOMUCNOST)

PRVI SVETSKI RAT 2

PRVI SVETSKI RAT 1

PRVI I DRUGI BALKANSKI RAT

PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

PROVJERA X.509 CERTIFIKATA U PKI SUSTAVU

PROTOKOLI ZA USMERAVANJE

PROTOKOLI ZA UDALJENI RAD NA RACUNARU – SSH, TELNET, RLOGIN

PROTOKOLI ZA PRIJENOS PODATAKA – FTP, TFTP, RCP, SCP

PROTOKOLI PLACANJA ELEKTRONICKIM NOVCEM 2

PROTOKOLI PLACANJA ELEKTRONICKIM NOVCEM 1

PROTOCNOST

PROTIVTUZBA

PROTESTANTSKA ETIKA I DUH KAPITALIZMA – SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

PROTEINI – POLIMERI AMINOKISELINA

PROTEINI

PROTAKTINIJUM

PROSIRENJE MEMORIJE FPGA SKLOPOVA

PROSIRENJE EVROPSKE UNIJE

PRORACUN I OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA

PROPORCIONALNOST DUZI

PROMOCIJA I OBLICI PROMOCIJA

PROMOCIJA

PROMETNI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA

PROMETNA POLITIKA VERZIJA 2

PROMETNA POLITIKA VERZIJA 1

PROMETIJUM

PROMENE

PROMENA TEHNO-EKONOMSKOG OKVIRA SAVREMENOG POSLOVANJA

PROJEKTOVANJE U PARAMETARSKOM 3D SOLID MODELARU

PROJEKTOVANJE STRUJNOG REGULATORA ZA VEKTORSKO UPRAVLJANJE ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM PRIMENOM IMC METODE

PROJEKTOVANJE RACUNARSKIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE PROIZVODNIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA AGENCIJE ZA NEKRETNINE

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

PROJEKTOVANJE I ODABIR PERSONALA (LJUDSKI RESURSI)

PROJEKTOVANJE DIGITALNOG/MIKROCESORSKI UPRAVLJANOG POZICIONOG SERVOMEHANIZMA ZA ASINHRONI MOTOR

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI RAD – IS BANKE (PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA)

PROJEKTNI PROBLEM I PROJEKTNI CILJEVI MAGAZINA

PROJEKTNI IZVESTAJ – UGRADNJA NOVE PUMPE GA-1405 U CRPILISTE API SEPARATORA

PROJEKAT UVODJENJA NOVOG ARANZMANA U PONUDU TURISTICKE AGENCIJE

PROJEKAT SOCIJALNOG MARKETINGA

PROJEKAT HOTELA

PROJECT MANAGEMENT TOOLS

PROIZVODNJA, PRERADA I DISTRIBUCIJA LESIKA (LESKE)

PROIZVODNJA SIRCETNE KISELINE

PROIZVODNJA I PRETVORBA ENERGIJE I POTROSNJA

PROIZVODNI PROCES

PROIZVODNI I INFORMACIONI SISTEMI

PROGRAMSKI JEZIK PROLOG

PROGRAMSKI JEZIK C

PROGRAMIRANJE NA JEZIKU C

PROGRAMIRANJE IGRICE ARMAGEDON

PROGRAMIRANA NASTAVA

PROGRAMI ZA TABELARNO IZRACUNAVANJE

PROGRAMI ZA IZRADU WEB STRANICA

PROGRAMABILNI AGENTI

PROGRAM ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA MICROSOFT OFFICE ACCESS

PROGRAM ZA PREPOZNAVANJE SUNCEVIH PEGA

PROGRAM RAZVOJA PROIZVODA BAZIRAN NA INOVACIJI

PROGLASENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO

PROFIT I CENA PROIZVODNJE

PROFIT

PROFIBUS

PRODUTIVNOST RADA 3

PRODUTIVNOST RADA 2

PRODUTIVNOST RADA 1

PRODUKCIJA SPERME

PROCESS FIREWALL – PROCESNA ZASTITA STIJENA

PROCESORI

PROCESOR POWERPC

PROCESOR PENTIUM

PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM

PROCES UNAPREDJIVANJA PRODAJE NOVIH PROIZVODA

PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUZIVANJA EU

PROCES REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA U ULOGA EKSTERNE REVIZIJE U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

PROCES RAZVOJA SOFTVERA

PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 3

PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 2

PROCES PLANIRANJA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA 1

PROCES PLANIRANJA RAZVOJA

PROCES ODLUCIVANJA KRAJNJIH POTROSACA O KUPOVINI

PROCES CIVILIZACIJE OBICAJA

PROCENA VREDNOSTI RACUNARA

PROCENA TRZISNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

PROCENA ODGAJIVACKE (PRIPLODNE) VREDNOSTI INDIVIDUA I UPOTREBA U SELEKCIJI DOMACIH ZIVOTINJA

PROCENA I MERENJE INTELEKTUALNOG KAPITALA

PROBLEM TRISEKCIJE UGLA KOD STARIH GRKA

PRLJAVE I PODMUKLE TAKTIKE U PROCESU PREGOVARANJA

PRIVREDNO OKRUZENJE INSTITUCIONALNI OBLICI PREDUZECA

PRIVREDNA PROPAGANDA

PRIVATIZACIJA KAO CENTRALNO PITANJE TRANZICIJE

PRIVATIZACIJA 3

PRIVATIZACIJA 2

PRIVATIZACIJA 1

PRISTUP PROBLEMIMA MLADIH U DOKUMENTU OMLADINSKE POLITIKE

PRIRODNO ZAGADJENJE VAZDUHA

PRIRODNI LEKOVI U LECENJU BOLESTI STRESA

PRINCIPI OOP – OBJEKTNO ORIJENTISANOG PROGRAMIRANJA

PRINCIPI KES MEMORIJE

PRINCIPI BANKARSKOG POSLOVANJA

PRINCIP DIGITALIZACIJE SIGNALA

PRIMORSKI TURIZAM OSTRVA HISPANJOLE

PRIMJER TOKA NOVCA NA KONKRETNOM PRIMJERU

PRIMJENA UMETNE INTELIGENCIJE U ZASTITI RACUNALNIH SUSTAVA

PRIMJENA TEHNIKA OBRADE SLIKE

PRIMJENA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

PRIMER SEMINARSKOG RADA

PRIMER PRORACUNA TS 10-04 KV

PRIMENE DIFERENCIJALNOG RACUNA U FIZICI

PRIMENA, UVODJENJE I ALATI PRIMENEN EKSPERTNIH SISTEMA

PRIMENA VAZDUHOPLOVA U ZASTITI BILJA

PRIMENA SWOT ANALIZE U PROIZVODNJI

PRIMENA PORTFOLIJEVE METODE U KOMERCIJALI

PRIMENA PESTICIDA

PRIMENA OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE U OBUCI NASTAVNIKA

PRIMENA MICROSOFT SHAREPOINT TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU ZNANJEM INFORMACIONOG CENTRA PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE

PRIMENA METODETRENUTNIH ZAPAZANJA U PROCESU PROIZVODNJE

PRIMENA METODA EKSHHAUSTIJE

PRIMENA MATEMATICKIH NIZOVA I REDOVA U ANALIZI EFIKASNOSTI PRODAJE NA VELIKO MINERALNE VODE

PRIMENA INTERBUS S INDUSTRIJSKE MREZE

PRIMENA INTELIGENTNIH METODA U E-BUSINESSU

PRIMENA GEOMETRIJE U ZACECIMA ASTRONOMIJE

PRIMENA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

PRIMENA AUTOMATIKE U ELEKTRICNIM VOZILIMA

PRIMARNI NOVAC I MONETARNA POLITIKA CENTRALNE BANKE

PRIMARNA STRUKTURA PROTEINA

PRIKAZ SADRZAJA PRIRUCNIKA – NASTAVA MUZICKE KULTURE OD 1 DO 4 RAZREDA OSNOVNE SKOLE

PRIKAZ MODELA PREDMETA U TRI PROJEKCIJE

PRIKAZ KNJIGE ANTONA SEMJONOVICA MAKARENKA – PORODICNO VASPITANJE

PRIKAZ I ANALIZA MENADZMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA PODUZECA NN

PRIJAVLJIVANJE NA WEB PRETRAZIVACE

PRIBLIZNI BROJEVI

PREVODILACKA MEMORIJA – TRANSLATION MEMORY

PREVENCIJA SAMOUBISTVA I POKUSAJA UBISTVA U ADOLESCENCIJI

PREVENCIJA ALKOHOLIZMA U PORODICI

PRETRAZIVANJE PO DUBINI (DFS) I PO SIRINI (BFS)

PRETRAZIVANJE INTERNETA

PRETRAZIVANJE INFORMACIJA

PRETRAZIVANJE

PRETPRISTUPNI FONDOVI EU

PRESTANAK PREDUZECA

PREPOZNAVANJE SAKE

PREPOZNAVANJE GOVORA (MULTIMEDIJALNI SISTEMI)

PRENOSNI PLAYERI

PRENOS PORUKA

PRENOS PODATAKA IC ZRACIMA

PRENOS MERNIH SIGNALA

PRELAZNI FOSILI

PREHRANJIVANJE DIZEL MOTORA 641-325

PREGLED TEORIJSKIH PRISTUPA MOTIVU POSTIGNUCA I NACINI NJEGOVOG MERENJA

PREGLED RACUNARSKE MEMORIJE

PREGLED RACUNARSKE MEMORIJE

PREGLED POVIJESTI CRKVE AUGUSTA FRANZENA

PREGLED CARINSKOG POSLOVANJA 2

PREGLED CARINSKOG POSLOVANJA

PREGLED BIOMETRIJSKIH METODA AUTENTIFIKACIJE

PREDVIDJANJE STRUKTURE PROTEINA

PREDUZETNISTVO KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA

PREDUZETNISTVO I MENADZMENT

PREDUZETNISTVO I INOVATIVNOST

PREDUZETNISTVO I EKOLOSKA KRIZA 2

PREDUZETNISTVO I EKOLOSKA KRIZA

PREDUZETNISTVO

PREDUZETNISTVA

PREDUZETNIK

PREDUZETNICKE STRATEGIJE

PREDUZETNICKA KULTURA

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU HLEBA (STRATEGIJSKI MENADZMENT)

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 3

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 2

PREDUZECE NN – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA 1

PREDUZECE

PREDSTAVLJANJE BROJEVA U RACUNARU

PREDRASUDE

PREDLOSCI (TEMPLATES) U WORDU

PRECIZNI SINUSNI OSCILATOR

PRAVOUGLI TROUGAO U EUKLIDSKOJ GEOMETRIJI

PRAVO ZALOGE NA POKRETNIM STVARIMA 2

PRAVO ZALOGE NA POKRETNIM STVARIMA

PRAVO ZADRZAVANJA I PRAVO ZALOGA SLICNOSTI I RAZLIKE

PRAVO PRIVREDNIH DRUSTAVA

PRAVO KONKURENCIJE

PRAVO

PRAVNO PRAVILO ILI PRAVNA NORMA

PRAVNI POLOZAJ PRIVREDNOG DRUSTVA, AKCIONARSKO DRUSTVO

PRAVNI ODNOS

PRAVNI AKT

PRAVNA POVIJEST

PRAVILNI POLIGONI (2 VERZIJE)

PRAVILNI POLIEDRI I NJIHOVA KONSTRUKCIJA

PRAVILNI POLIEDRI

PRAVILA PONASANJA NA INTERNETU

PRAVA, KRUG, TROUGAO (2 VERZIJE)

PRAVA U RAVNI I PROSTORU

PRASKA BERZA

PRAKTICNI NACINI KOMPRESIJE SLIKE, GRAFIKE I VIDEA

PPTP NA MREZAMA

POZNAVANJE ROBA I UPRAVLJANJE KVALITETOM

POZICIRANJE NA MAKSIMUM

POWERPOINT

POVRSINSKI AKTIVNE MATERIJE

POVJESNI RAZVOJ GRAFICKE KARTE

POVIJEST VREMENA – SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

POVIJEST SJEDINJENIH AMERICKIH DRZAVA

POVIJEST RACUNALNOG MISA (ISTORIJA RACUNARSKOG MISA)

POVIJEST PISACA (STAMPACA, PRINTERA)

POVIJEST OSMANSKOG CARSTVA I ISLAM

POVIJEST KAO NAPREDAK

POVIJEST EVOLUCIJE MORALA U EUROPI – POVIJEST SLUCAJA

POVIJEST DIGITALNIH APARATA

POVIJESNI RAZVOJ ROM-A

POVIJESNI RAZVOJ MONITORA

POVIJESNI RAZVOJ DISKETE

POVIJESNI PREGLED RAZVITKA EKONOMSKE I AFROEKONOMSKE MISLI

POVEZIVANJE RACUNARA

POVEZIVANJE RACUNALA I MIKROKONTROLERA

POVEZANA DRUSTVA

POTREBE DOMACIH ZIVOTINJA HRANLJIVIM MATERIJAMA

POTESKOCE I SMETNJE U UCENJU

POSTUPCI PREPOZNAVANJA LICA

POSTIMPRESIONIZAM

POSTAVLJANJE LOKALNE MREZE

POSTANSKOG SAOBRACAJA)

POSMATRANJE ZVEZDA PIKERINGOVOM METODOM

POSMATRANJE TRANZITA MERKURA

POSLOVNI SLUCAJ

POSLOVNI PLAN (BIZNIS PLAN)

POSLOVNI MODLEI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM

POSLOVNI I FINANSIJKI RIZIK

POSLOVNA STRATEGIJA – STRATESKI MENADZMENT

POSLOVNA INTELIGENCIJA (BUSINESS INTELLIGENCE)

POSLOVNA ETIKA I VESTINA KOMUNICIRANJA

POSLOVNA ETIKA I MARKETING 2

POSLOVNA ETIKA I MARKETING 1

POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I PROTOKOL

POSAO MENADZERA

POS APARATI

PORTFOLIJEVA METODA

PORODICNO PRAVO

PORODICA I NJENE OSNOVNE FUNKCIJE

PORODICA

POREZI 2

POREZI

POREZ NA IMOVINU ZA FIZICKA LICA

POREZ NA IMOVINU

POREZ NA DODATU VREDNOST

PORESKI SISTEM

PORESKA UTAJA U EU

POREKLO VIDOVDANA

POREKLO LJUDSKIH RASA

POPULARNA KULTURA

POPPER, HEMPEL I WASON O PSIHOLOSKOJ I LOGICKOJ ASIMETRIJI VERIFIKACIJE I FALSIFIKACIJE

POPEROV PROBLEM RAZGRANICAVANJA

PONUDE I NARUDZBENICE

PONASANJE OBJEKATA

PONASANJE KAMATNIH STOPA I RIZICNA I ROCNA STRUKTURA

POLONIJUM

POLNO SAZREVANJE I ESTRUSNI CIKLUS

POLIUTERANI, PROCES, ZDRAVLJE I SIGURNOST & BRZO OBRADJIVANJE ALATA & KERAMICKI MATERIJALI

POLITIKA PROIZVODA NA MEDJUNARODNOM TRZISTU NA PRIMJERU KOMPANIJE PROCTER & GAMBLE

POLITIKA INVESTIRANJA

POLITIKA I ZLO

POLITIKA I DRUSTVO

POLITIKA FORMIRANJA OPTIMALNIH IZVORA

POLITIKA DETANTA I NOVI SVETSKI POREDAK

POLITIKA

POLITICKI MARKETING 2

POLITICKI MARKETING 1

POLITICKE STRANKE U SRBIJI I MENADZMENT

POLITICKE STRANKE I DRUSTVENI POKRETI

POLITICKE STRANKE

POLITICKE PARTIJE U SAVREMENOM DRUSTVU

POLITICKE PARTIJE

POLIMARK – ORGANIZACIJA PROIZVODNO POSLOVNIH SISTEMA

POLIGONSKE POVRSI

POKRETNI DELOVI DIZEL-MOTORA LOKOMOTIVE 641-324

POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

POJMOVI DRZAVE I PRAVA

POJAM, PREDMET, METOD I CILJEVI FINANSIJSKOG PLANIRANJA

POJAM, PREDMET, METOD I CILJ FINANSIJKOG PLANIRANJA

POJAM, PREDMET I ZNACAJ STATISTIKE PREDUZECA

POJAM VESTAKA

POJAM SOCIOLOGIJE I NJEN ODNOS PREMA DRUGIM DRUSTVENIM NAUKAMA

POJAM MENADZMENTA 2

POJAM MENADZMENTA 1

POJAM KULTURE MASOVNOG DRUSTVA I NJENE KARAKTERISTIKE

POJAM INVESTICIJA I INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI

POJAM I ZNACAJ PROPAGANDE

POJAM I ZNACAJ NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA,GLEDANJE I EKSPRESIJA LICA

POJAM I ZNACAJ GLOBALIZACIJE

POJAM I VRSTE PROJEKATA

POJAM I VRSTE PREDUZETNICKIH STRATEGIJA 2

POJAM I VRSTE PREDUZETNICKIH STRATEGIJA

POJAM I VRSTE DRUSTVENIH POJAVA

POJAM I RAZVOJ EKOLOGIJE

POJAM I PRIRODA STRESA

POJAM I PRIRODA JAVNIH PRIHODA

POJAM I PREDMET SOCIOLOGIJE I NJEN ODNOS PREMA DRUGIM SRODNIM NAUKAMA

POJAM I PREDMET POSLOVNE ETIKE

POJAM I OBLICI RELIGIJE

POJAM I KLASIFIKACIJA DRZAVE]

POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE

POJAM I FAKTORI POJAVE

POJAM I DEFINICJA EKONOMSKE DIPLOMATIJE

POJAM FINSNSIJSKOG PLANIRANJA

POJAM FAZI SKUPA I FUNKCIJE PRIPADNOSTI

POJAM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

POJAM BIZNIS PLANA

POJACANO UCENJE

POGONSKI PRETVARACI U ELEKTOMOTORNIM POGONIMA SA ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM

POENKARE I POENKAREOV DISK MODEL

PODUDARNOST TROUGLOVA

PODUDARNOST I PRIMENA PODUDARNOSTI

PODUDARNOST (METODIJA NASTAVE MATEMATIKE)

POCETAK ARITMETIKE

POBOLJSANJE PROCESA KUPOVINE I PRODAJE KUCE

POBOLJSANJE PERFORMANSI

PLUTONIJUM

PLOCASTI GREDNI MOSTOVI

PLINOVI KAO ENERGENTI

PLAZMA MONITORI

PLATONOVA TELA

PLATNI PROMET

PLATNE KARTICE

PLATINA

PLANKOVA KONSTANTA

PLANIRANJE ULAGANJA U INFORMACIJSKE SUSTAVE

PLANIRANJE PROFITA U TRGOVINSKIM PREDUZECIMA

PLANIRANJE PREDUZECA

PLANIRANJE MARKETINGA

PLANIRANJE KADROVA

PLANIRANJE I STRATESKO PLANIRANJE

PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE RAZVOJA

PLANIRANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA 2

PLANIRANJE GLOBALNIH ORGANIZACIJA 1

PLANIRANJE BUDUCIH LJUDSKIH RESURSA

PLANIRANJE

PLACANJE ELEKTRONSKIM NOVCEM

PITAGORINI TROUGLVI

PITAGORINA TEOREMA 5

PITAGORINA TEOREMA 4

PITAGORINA TEOREMA 3

PITAGORINA TEOREMA 2

PITAGORINA TEOREMA 1

PITAGORA I PITAGOREJCI 2

PITAGORA I PITAGOREJCI 1

PITAGORA 2

PITAGORA 1

PISANO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

PIEZOELEKTRICNE KOMPONENTE

PI KROZ VEKOVE

PI – ISTORIJA IZRACUNAVANJA, KONSTRUKTIVNO ODREDJIVANJE

PHOTOSHOP TYPE TOOL

PHOTOSHOP SLOJEVI (LAYERS)

PHOTOSHOP PUTANJE CLIPPING PATHS

PHOTOSHOP FILTER

PHOTOSHOP CS2, FILTERI I PRAKTICNA REALIZACIJA

PHOTOSHOP CLIPPING PATHS

PGP PRETTY GOOD PRIVACY

PESTICIDI

PERSONAL AREA NETWORK

PERKOLACIJSKI MODEL UTICAJA PROPAGANDE NA GLEDANOST FILMA

PERCEPCIJA PERIFERNIH TJELESNIH PROMJENA KOD DOzIVLJAVANJA RAZLICITIH EMOCIJA

PENZIONI FONDOVI 2

PENZIONI FONDOVI

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

PENETRACIJSKO ISPITIVANJE SIGURNOSTI RACUNALNOG SUSTAVA

PENETRACIJSKI TEST NA BEZICNE MREZE

PEER 2 PEER NETWORKING (NETWORKING)

PEDAGOGIJA KAO NAUKA

PECINA VJETRENICA (MEHANIKA STIJENA)

PECENJE HLEBA

PDV 2

PDV – PORESKA EVIDENCIJA U PREDUZECU

PDV

PDA

PCMCIA

PCI PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNENT

PCI EXPRESS

PCI ETHERNET INTERFEJS

PC KAO INSTUMENT – GENERATOR FUNKCIJA

PAUCI

PARSIRANJE

PARISKA BERZA

PARALELNOST U ANTICI

PARALELNE PRAVE

PARALELIZAM NA NIVOU INSTRUKCIJA

PAMETNE KARTICE SA DIPLEJEM I TASTATUROM

PAMETNE KARTICE KAO LICNE KARTE

PAMETNE KARTICE

PAMETNA KUCA

PALADIJUM

PAKOVANJE, URUCIVANJE ROBE I ISPRACAJ KUPCA

PAKOVANJE, URUCIVANJE I ISPRACAJ POTROSACA U KLASICNOJ PRODAVNICI

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 3 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

SWOT ANALIZA VISE POSLOVNE SKOLE

SWOT ANALIZA U AD SINTELON

SWOT ANALIZA – ESEJ IZ MENADZMENTA

SWOT ANALIZA

SWIFT

SVRTSKA BANKA 2

SVOJINA

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 3

SVJETSKA BANKA 4

SVJETLOVODI

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 2

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

SVETSKA BANKA, ZNACAK, ORGANIZACIJA, FUNKCIONISANJE

SVETSKA BANKA 3

SVETSKA BANKA 1

SVETLOSNA OPREMA

SVET I EVROPA U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VEKU

SVESKAN INFORMACIONI SISTEM

SVEDOCI U NASLEDNOM PRAVU

SVAKODNEVNO PAMCENJE (PSIHOLOGIJA)

SUSTINA PROCESA MEANDZMENTA

SUSTINA I BITNE KOMPONENTE SAVREMENOG SISTEMA MENADZMENTA

SUSTAVI ZA DETEKCIJU TSUNAMIA (CUNAMIJA)

SUSTAVI ZA AZURIRANJE INACICA

SUPERVULKAN JELOUSTON

SUNCEVA ENERGIJA, SADASNJE STANJE I PERSPEKTIVE

SUBJEKTI STVARNOG PRAVA

SUBJEKTI PRAVA

STZR (SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA)

STVARNO PRAVO I STVARI 2

STVARNO PRAVO I STVARI

STVARNO PRAVO I STVARI

STVARNA ZABLUDA

STVARNA PRAVA

STVARANJE I PONISTAVANJE NOVCA U BANKARSKOM SISTEMU

STVARANJE I PONISTAVANJE NOVCA U BANKARSKOM SISTEMU

STUDIJA SLUCAJA RACUNARSKE MREZE PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE NOVI SAD

STUDIJA SLUCAJA NEUROPSIOHIJATRIJSKE BOLNICE U KOVINU (UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM)

STUDIJA SLUCAJA – AMERICKI ZDRAVSTVENI SISTEM (ETIKA)

STUDIJA O IVI ANDRICU

STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SRBIJU I CRNU GORU

STRUKTURE ZA MEDJUSOBNO POVEZIVANJE

STRUKTURA, ZNAK I IGRA U OBRADI LJUDSKIH ZNANOSTI

STRUKTURA I FUNKCIJA RACUNARA

STRUKTURA I FUNKCIJA PROCESORA

STRUKTURA BIZNIS PLANA

STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SASTAV ELEMENATA

STRUG

STRONCIJUM

STRES U SPORTU

STRES KAO UZROK PATNJE

STRES I KRIZA

STRES FAKTOR U SPORTSKOM MENADZMENTU

STRATESKOPLANIRANJE 2

STRATESKO PLANIRANJE 3

STRATESKO PLANIRANJE

STRATESKI MENADZMENT

STRATESKA ANALIZA PERACIJA – TEHNOLOSKO PREDVIDJANJE, POKAZATELJI TEHNOLOSKOG NAPRETKA, KOOPERACIJE, MREZE I ALIJANSE

STRATEGISKO PLANIRANJE

STRATEGIJSKO LIDERSTVO

STRATEGIJSKI MENADZMENT U PROIZVODNJI 2

STRATEGIJSKI MENADZMENT U PROIZVODNJI 1

STRATEGIJSKI MENADZMENT I UPRAVLJANJE RESURSIMA

STRATEGIJSKI MENADZMENT I UPRAVLJANJE PROCESIMA

STRATEGIJSKI MENADZMENT

STRATEGIJA SOCIJALNOG BLAGOSTANJA

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE I POJAM MARKE

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE

STRATEGIJA RAZVOJA STRUCNOG OBRAZOVANJA

STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZECA

STRATEGIJA RASTA

STRATEGIJA PORTFOLIJA OBVEZNICA

STRATEGIJA NASTUPA NA TRZISTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

STRATEGIJA MONETARNE POLITIKE ECB-A

STRATEGIJA EFIKASNE MONETARNE POLITIKE

STRATEGIC BUSSINES RISK – ENGLESKI JEZIK

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA verzija 1

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA verzija 2

STP MOTOR I PIC 16F84

STEVAN STOJANOVIC MOKRANJAC

STETNO DJELOVANJE CESTOVNOG PROMETA NA OKOLINU (OKOLIS)

STETNA EMISIJA DIESELOVIH MOTORA

STEROIDI (HEMIJA)

STERILNE DIREKTNE INVESTICIJE KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA

STEREOIZOMERIJA

STAVOVI GRADJANA O PRODAJI PUTEM INTERNETA

STATISTICKO OBUHVATANJE PROIZVODNJE

STATISTICKI INFORMACIONI SISTEMI

STATEFUL INSPECTION FIREWALL

STAROVLASKO-RASKA OBLAST

STANOVANJE,PREHRANA I ODIJEVANJE U NOVOVJEKOVNOJ EUROPI (1500-1800 GOD)

STANDARDNI MODEL PROCESA REVIZIJE 2

STANDARDNI MODEL PROCESA REVIZIJE

STANDARDI ZA 3G MREZE

STAMPARSTVO I IZDAVASTVO XIX VEKA (STOLECA)

STABLA BINARNOG PRETRAZIVANJA, POJAM I PRIMERI OPERACIJA

STABLA BINARNOG PRETRAZIVANJA

STABLA – SORTIRANJE I REPREZENTACIJA (ALGORITMI)

STABILNOST CENA

STABILNI I ODRZIVI SISTEMI U POLJOPRIVREDI

STA JE MATEMATIKA

SSL

SREDSTVA TRZISNOG KOMINICIRANJA

SREDSTVA OBEZBEDJENJA KREDITA

SREDNJEVEKOVNA BOSNA

SREDNJE VREDNOSTI (EKONOMSKA STATISTIKA)

SREBRO

SQL I UPITI U MICROSOFT ACCESSU

SPREAD SPECTRUM

SPOZNAJA O BROJEVIMA

SPOSOBNOST TRANSPORTA

SPORTSKI OBJEKTI, SPRAVE I REKVIZITI

SPORT KAO MORALNA POJAVA

SPORT I ZDRAVLJE

SPORT I RASIZAM

SPORT I RAD

SPORT I NASELJE

SPORT I KULT

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUZIVANJU BIH EU EU – KORISTI I TROSKOVI ZA BIH EKONOMIJU

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

SPOLJASNJI UREDJAJI 9ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

SPOLJASNJI INTERFACE – FIREWIRE I INFINBAND

SPEDICIJA, UVOZ ADITIVA ZA NAFTNU INDUSTRIJU

SPECIJALNI POSLOVI SPEDITERA

SPECIJALIZOVANI DAVAOCI USLUGA NA INTERNETU

SPARTA

SOVREMENI PRIODI NA LIDERTVOTO – MAKEDONSKI

SOROSEVA EKONOMIJA POPPEROVE ZNANSTVENO-POLITICKE TEORIJE

SOLARNE CELIJE

SOFTWARE RADIO

SOFTVERSKI INZENJERING

SOFTVERSKE LICENCE

SOFTVER

SOCIOLOSKO ODREJENJE RELIGIJE

SOCIOLOGIJA TURIZMA

SOCIOLOGIJA SELA CUBRA KOD NEGOTINA

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA MAKSA VEBERA

SOCIOLOGIJA I ISTORIJA, POLITICKA EKONOMIJA, SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I POLITICKE NAUKE

SOCIOLOGIJA

SOCIOEKOLOSKI PROBLEMI

SOCIJALNI MOTIVI

SOCIJALNI KAPITAL

SOCIJALNA ANALIZA ZA SKADARSKO JEZERO

SNOVI

SNMP – SIMPLE NETWORK MANAGEMENT

SNIMANJE ZVUKA

SMTP PROTOKOL

SMTP AUTENTIKACIJA

SMTP – SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOKOL

SMS GATEWAY – PREGLED DOSTUPNIH SOFTVERA

SMS – SHOT MESSAGE SERVICE

SMPP (2 VERZIJE)

SMB – SERVER MESSAGE BLOCK – SAMBA

SMART CARD

SMART ANTENNAS

SLOZENOST ALGORITAMA

SLOZENI INTERESNI RACUNI

SLOVO L

SLOJEVITI REFERENTNI MODELI

SLOJEVI ADOBE PHOTOSHOP

SLOBODNO VREME UCENIKA OSNOVNIH SKOLA – PROJEKAT ISTRAZIVANJA

SLOBODA STAMPE

SLOBODA ILI PRIVID

SLICNOSTI I RAZLIKE COVEKA I COVEKOLIKIH MAJMUNA

SLICNOST

SKUPSTINA AD (AKCIONARSKOG DRUSTVA)

SKRIPTNI JEZICI I JAVA

SKLADISTENJE ENERGENATA

SKENER BAR KODOVA

SKANDIJUM

SIVA EKONOMIJA I IZBEGAVANJE PLACANJA POREZA U SVETU I KOD NAS 2

SIVA EKONOMIJA I IZBEGAVANJE PLACANJA POREZA U SVETU I KOD NAS

SISTEMSKI I MREZNI ADMINISTRATOR

SISTEMI ZA TESTIRANJE

SISTEMI ODLUCIVANJA ZASNOVANI NA VEROVATNOCI

SISTEM SPONZORSTVA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U FUDBALU 2008.

SISTEM RASPOLAGANJA DEVIZAMA I DEVIZNI KURS

SISTEM MENADZMENTA TOTALNOG KVALITETA TQM

SISTEM INFORMISANJA

SISTEM ELEKTRONSKOG POSLOVANJA KOMPANIJE

SISTEM CARINA

SIR

SINTEZA GOVORA

SINTAKSA

SIMULACIONI SOFTVER

SIMULACIJA SIGURNOSNIH PROTOKOLA

SIMULACIJA RACUNARSKIH MREZA

SIMULACIJA

SIMPTOMI HYPO BANKE

SIMETRICNI BLOK SIFRATOR ALGORITAM

SIMETRICNI ALGORITMI KRIPTANJA

SIMBOLICKI JEZIK PROGRAMIRANJA

SILOVANJE (PSIHOPATOLOGIJA)

SILICIJUM

SIJAMSKA RIBA BORAC (BETTA SPLENDEDS)

SIGURNOST WEP ALGORITAMA

SIGURNOST WEB USLUGA

SIGURNOST WEB APLIKACIJA

SIGURNOST PODATAKA U ORACLE BAZI

SIGURNOST BEZICNIH MREZA

SIGURNOSNI PROBLEMI MICROSOFTOVIH APLIKACIJA

SIGURNOSNA ZASTITNA STIJENA

SIGURNOSNA STIJENA

SIGURNOSNA POLITIKA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

SIGMUND FREUD (FROJD)

SIDA U HRVATSKOJ

SIBORGIJUM

SHARE POINT PORTAL SERVER – SPPS

SFERNA TRIGONOMETRIJA I NJENA PRIMENA

SFERNA TRIGONOMETRIJA (2 VERZIJE)

SFERNA PLANIMETRIJA

SERVISI E-UPRAVE

SERIF (TIPOGRAFIJA)

SERIAL ATTACHED SCSI

SEOSKI TURIZAM

SEOSKA KULTURA – IZMEDJU TRADICIJE I INOVACIJA

SENZORSKE MREZE

SENZORI DIGITALNIH KAMERA

SEMNET

SEMANTICKI WEB

SELO U POEZIJI SENTIMENTALIZMA I ROMANTIZMA

SELEN

SEKURITIZACIJA

SEKUNDARNA STRUKTURA PROTEINA

SEKTA I MLADI

SECURE HTTP

SCENARIO ZA AKCIJU KROKODIL

SCADA – NAPREDNI KONCEPTI

SBUS

SAVREMENI BANKARSKI POSLOVI

SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE

SAVREMENA SHVATANJA O RAZVOJU NAUCNOG ZNANJA

SATELITSKI PRENOS – MAKEDONSKI

SATA – SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT

SASTAV, LEZISTA I KARAKTERISTIKE NAFTE

SASTAV OBRAZOVANJA TURISTICKIH KADROVA

SASL – SIMPLE AUTHENTICATION AND SECURITY LAYER

SAPONIA OSIJEK (TEHNOLOGIJA CESTOVNOG PROMETA)

SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE

SAOSIGURANJE I REOSIGURANJE

SAOBRACAJNI TRANSPORTNI PUTEVI

SANDUCASTI GREDNI MOSTOVI

SAMOUBISTVO – SAMOUBOJSTVO

SAMOSKRIVLJENA NEURACUNLJIVOST

SAMOPOUZDANJE

SAMARIJUM

SAJAM TASTINE – V.M.TEKERI

SAFE MODE

SAD I PRAVO, 18-20 STOLECE

SABOR TRUBACA U GUCI

RUSIJA I PRAVO

RURALNI RAZVOJ

RUPERT MURDOCH

RUBIDIJUM

RSVP – PROTOKOL ZA QOS

RSIC CISC KONCEPT

RS 449

RS 44 A

RPC – REMOTE PROCEDURE CALL

ROUTING U AD-HOC MREZAMA

ROTACIONI SKENER

ROOTKIT ALAT ZA PRIKRIVANJE NAPADACA U RACUNALNOM SUSTAVU

ROMANTIZAM

RODIJUM

ROBOTIKA U OBRAZOVANJU

ROBOTIKA

ROBNO POSLOVANJE 2

ROBNO POSLOVANJE (BAZE PODATAKA)

ROBERT K.MERTON – FUNKCIJE I DISFUNKCIJE

RJESAVANJE PROBLEMA (PSIHOLOGIJA)

RJESAVANJE KRUZNIH TOKOVA U ZAGREBU

RIZIK I DEJSTVO LEVERIDZA

RIZIK DEVIZNIH KURSEVA

RIZICI GLOBALIZACIJE

RIMSKO PRAVO

RIMSKI GRAD DOLCEA

RIMSKA PORODICA

RIMSKA KULTURA

RIHARD VAGNER

RFID – RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

REZULTATI POSLOVANJA I RASPODELA

REZIDBA VOCAKA

REVIZIJA, NACELA I STANDARDI REVIZIJE

REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

REVIZIJA BUDZETA NA PRIMJERU INSTITUCIJA FBIH

REVIZIJA

RESAVANJE PROBLEMA PRETRAZIVANJEM

REPUBLIKA CILE

REPUBLIKA

REPRODUKCIJA ZVUCNIH FAJLOVA PREKO SERIJSKOG PORTA UZ KORISCENJE A MODULACIJE

REPRODUKCIJA ZIVINE

REPRODUKCIJA PASA I MACAKA

REPRODUKCIJA KONJA

REPRODUKCIJA DOMACIH ZIVOTINJA

REPREZENTACIJA ZNANJA 2

REPREZENTACIJA ZNANJA 1

REORGANIZACIJA KAO MERA ZA SPRECAVANJE STECAJA

RENIJUM

RENESANSA, BAROK, ROKOKO, KLASICIZAM

RENESANSA

RENE DEKART

RENDGENSKA STRUKTURNA ANALIZA

RENDGENSKA ASTRONOMIJA

RENATUS CARTESIUS

RELJEF PLANINE LOVCEN

RELIGIJE

RELIGIJA 2

RELIGIJA

RELEJI

RELE ROTACIJE

RELACIJSKO OBLIKOVANJE (RELACIJSKI MODEL BAZE PODATAKA)

REKONSTRUKCIJA REZERVOARA ZA SKLADISTENJE BEZOLOVNOG BENZINA 2

REKONSTRUKCIJA REZERVOARA ZA SKLADISTENJE BEZOLOVNOG BENZINA 1

REKLAMA KAO NAJZASTUPLJENIJI OBLIK PROMOCIJE U MARKETINGU

REINZENJERING KAO PRELAZAK INDUSTRIJSKOG NA INFORMATICKI NACIN PROIZVODNJE

REINZENJERING I UREDSKO POSLOVANJE BUDUCNOSTI 2

REINZENJERING I UREDSKO POSLOVANJE BUDUCNOSTI

REINZENJERING 3

REINZENJERING 2

REINZENJERING 1

REINZENJERING – PRELAZAK SA INDUSTRIJSKOG NA INFORMATICKI

REGULACIJA BRZINE KOD LIFTOVSKIH POGONA

REGRUTOVANJE I SELEKCIJA (MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA)

REGRUTACIJA PERSONALA

REGRUTACIJA KADROVA (MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA)

REGIONALNI RAZVOJ KAO DETERMINATA EVROPSKE INTEGRACIJE NACIONALNE EKONOMIJE

REGIONALNE ORGANIZACIJE

REGIONALNA EKONOMIJA – KLASIFIKACIJA, RAST I RAZVOJ

REFORME U POLICIJI

REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA SRBIJE

REFORMA PENZIJSKOG OSIGURANJA U CILEU

REFERAT BERNOULIJEVA JEDNADZBA (JEDNACINA)

REDOVNI I SPECIJALNI BILANSI

RECIKLIRANJE

RECIKLAZA STAKLENE AMBALAZE

REBRASTI GREDNI MOSTOVI

REALIZACIJA MIKROPROCESORSKOG DALJINSKI UPRAVLJANOG POZICIONERA ANTENE

RAZVOJNI SISTEM ZA NISSAN FEV

RAZVOJ WEB SAJTA I INTRANETA U KOMPANIJI NN

RAZVOJ VIDNOG KONFIGURACIJSKOG PAMCENJA KOD DECE

RAZVOJ TEORIJE O MENADZMENTU

RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA KOD NAS (GEOGRAFIJA)

RAZVOJ SAVREMENOG NOVCA

RAZVOJ RACUNARA

RAZVOJ PREDUZETNICKE IDEJE

RAZVOJ OSIGURANJA

RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU – UTICAJ PODMLATKA POLITICKIH PARTIJA NA TAJ PROCES

RAZVOJ MIKROPROCESORA

RAZVOJ JEDINSTVENIH UREDJAJA ZA RACUNANJE

RAZVOJ INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U SOCIJALISTICKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI (SFRJ)

RAZVOJ I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PROIZVODOM

RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA ELEKTRICNIH VOZILA

RAZVOJ I FUNKCIONISANJE TRGOVINE

RAZVOJ EVROPSKIH INTEGRACIJA

RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U PIK TAKOVO

RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U EVROPSKOJ UNIJI

RAZVOJ ELEKTRICNIH SKUTERA ZA MASOVNU PROIZVODNJU

RAZVOJ DECJEG CRTEZA (PSIHOLOGIJA PREDSKOLSKOG DETETA)

RAZVITAK PSIHICKOG ZIVOTA COVEKA

RAZVITAK BILJAKA

RAZUMIJEVAJUCA SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA

RAZNI ALARMI NA DODIR

RAZMNOZAVANJE, RAST I RAZVICE BILJAKA

RAZLIKE U FREKVENCIJSKOJ DOMENI NEOZNACENIH SLIKA I SLIKA OZNACENIH DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

RAVNOTEZA PONUDE I POTRAZNJE

RASTVORI 2

RASTVORI

RASPROSTRANJENOST LEPTIRA NA PODRUCJU POVLENA

RASPOREDJIVANJE (ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

RASKOLJNIKOVLJEV PUT KA SAMOSPOZNAJI

RASHODI U OPSTINI DOBOJ

RANA GRCKA GEOMETRIJA I TALES

RAM MEMORIJA

RALF DAHRENDORF – U POTRAZI ZA NOVIM PORETKOM

RAID TEHNOLOGIJA

RAID REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISCS

RAFINERIJA NAFTE PANCEVO – MARKETING KAO BAUK

RADON

RADIUS 802.1X

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

RADIOMETRIJSKE METODE DATIRANJA

RADIJUM

RAD RACUNARA

RACUNOVODSTVO PREDUZECA U TRANZICIJI

RACUNOVODSTVO BUDZETSKIH I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

RACUNOVODSTVO

RACUNARSKO MODELIRANJE U FIZICI

RACUNARSKI VIRUSI 2

RACUNARSKI VIRUSI 1

RACUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

RACUNARSKE MREZE I MREZNI UREDJAJI

RACUNARSKE MREZE I MREZNI SERVISI 2

RACUNARSKE MREZE I MREZNI SERVISI 1

RACUNARSKE MREZE

RACUNARSKE MREZE

RACUNARSKE MASINE

RACUNARSKE FUNKCIJE

RACUNARSKA LINGVISTIKA

RACUNARI U OBRAZOVANJU

RACUNARI

RACUN SEKUNDARNE RASPODJELE DOHOTKA

http://www.ponude.biz/tekstovi/

SEMINARSKI RADOVI 2 ponude.biz/tekstovi

децембар 4, 2009

UZGOJ SMOKAVA

UZGOJ MASLINA

UZGOJ KAMENICA

UZGOJ DAGANJA

UZGOJ BADEMA (BAJAMA)

UWB – ULTRA WIDEBAND TEHNOLOGIJA

UVOD U VESTACKU INTELIGENCIJU

UVOD U UML

UVOD U TURIZAM

UVOD U TEORIJU INFORMACIJA

UVOD U RACUNARSKE MREZE

UVOD U PSIHOLOGIJU

UVOD U MENADZERSKO RACUNOVODSTVO

UVOD U IPSEC STANDARD IKEV2 PROTOKOL

UVOD U FINANSIJKO POSLOVANJE

UTROSCI PREDMETA RADA

UTICAJ UCESNIKA NA FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE

UTICAJ SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MENADZMENT INTERNECIONALNE TRGOVINE

UTICAJ RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA NA EKOLOGIJU

UTICAJ RASIPNIH INDUKTIVNOSTI SINHRONOG MOTORA SA PERMANENTNIM MAGNETIMA NA EKSPLOATACIONU KARAKTERISTIKU POGONA

UTICAJ PARAMETARA SINHRONOG GENERATORA

UTICAJ OKRUZENJA NA EFIKASNOST PREDUZECA

UTICAJ NASILJA SA TELEVIZIJE NA OMLADINU

UTICAJ MOTIVACIJA NA RADNI UCINAK ORGANIZACIJE

UTICAJ IT NA ORGANIZACIJU, POJEDINCE I DRUSTVENU ZAJEDNICU

UTICAJ ISTORIJSKE OKOLNOSTI NA RAZLIKE U RACUNOVODTVENIM RESENJIM

UTICAJ INFORMACIONIH I TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA PROCES REVIZIJE

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA SIROMASTVO

UTICAJ GEOMETRIJE NA POCETNIK RAZVOJ ASTRONOMIJE

UTICAJ BAZICNIH I SPECIFICNIH MOTORICKIH SPOSOBNOSTI NA REZULTAT U PLIVANJU TEHNIKOM PRSNO 100 METARA

USTAVNO PRAVO

USTAV SAD-A

USTAV REPUBLIKE SRBIJA 2006

USTAV EVROPSKE UNIJE

USPESAN VODJA

USMERIVAC

USLUZNE DJELATNOSTI U SVIJETU

USLUZNA MARKETING STRATEGIJA

USB STANDARD

USB (2 VERZIJE)

URBANA PLEMENA

URANIJUM

UPRAVNI POSTUPAK

UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZASTITI ZIVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE ZNANJEM U OBRAZOVANJU

UPRAVLJANJE ZNANJEM

UPRAVLJANJE ZEMLJISTEM I ODRZIVI RAZVOJ – BATHURTSKA DEKLARACIJA

UPRAVLJANJE RIZIKOM U SOFTVERSKIM PROJEKTIMA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI U HR

UPRAVLJANJE RIZIKOM I OSIGURANJE

UPRAVLJANJE RIZIKOM – MICROSOFT I REDHAT

UPRAVLJANJE RIZIKOM

UPRAVLJANJE RIZICIMA 2

UPRAVLJANJE RIZICIMA

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA UZ POMOC KOMPJUTERA

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

UPRAVLJANJE PROCESOROM

UPRAVLJANJE PROCESOM PROIZVODNJE

UPRAVLJANJE PISACEM (STAMPACEM) I POVEZIVANJE SA RACUNAROM

UPRAVLJANJE MEMORIJOM RACUNARA

UPRAVLJANJE MEMORIJOM RACUNARA

UPRAVLJANJE MEMORIJOM KOD PROCESORA PENTIJUM II I POWERPC

UPRAVLJANJE MEMORIJOM KOD PROCESORA PENTIJUM 2 I POWER PC

UPRAVLJANJE MARKETINGOM – PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE, KONTROLA

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDIJEVANJA

UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDEVANJA

UPRAVLJANJE KVALITETOM U RESTORANSKOM POSLOVANJU (MENADZMENTU)

UPRAVLJANJE KVALITETOM PDCA CIKLUS

UPRAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOM BASTINOM U TURIZMU

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

UPRAVLJANJE JEDNOSMERNIM I JEDNOFAZNIM VUCNIM MOTORIMA

UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE I LJUDSKI RESURSI U TURISTICKOJ AGENCIJI

UPRAVLJANJE GRIJACIMA I SENZORI TEMPERATURE

UPRAVLJANJE DRUSTVIMA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU U EU I U SRBIJI

UPRAVLJANJE DEVIZNIM KURSOM

UPRAVLJANJE AUTOMOBILOM POMOCU MOBILNOG TELEFONA

UPRAVLJAJE PROMETOM I SIGNALIZACIJA U ATM MREZAMA

UPRAVLJACKO RACUNOVODSTVO

UPRAVLJACKA EKONOMIJA

UPOTREBA XML-A U JAVI

UPOTREBA RFID KARTICA U INTELLIGENT BUILDIN SYSTEMU

UPOTREBA RFID KARTICA

UPOTREBA DINAMICKOG HTML-A PRI IZRADI WEB SUCELJA (SAJTA)

UPOREDNI PRIKAZ TRCANJA VEZNIH IGRACA U OSNOVNOM PERIODU TAKMICARSKE FAZE

UPOREDNA ANALIZA LINEARNOG SINHRONOG I ASINHRONOG MOTORA

UPOREDNA ANALIZA LINEARNOG SINHRONOG I ASINHRONOG MOTORA

UPC BAR KOD KREATOR

UNUTRASNJA MEMORIJA

UNIX SISTEMI

UNIX OPERATIVNI SISTEM

UNIX 2

UNIVERZUM – NASTANAK I RAZVOJ

UNAPREDJENJE PRODAJE

UNAPREDJENJE POSLOVANJA PRIMENOM UIS-A

UNAPREDJENJE POMOCU UPRAVLJACKIH INFORMACIONIH SISTEMA PREDUZECA NN

UNAPREDJENJE KVALITETA USLUGA

UMTS SECURITY

UML

UMIJECE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

UMIJECE KONUMICIRANJA U IZRAVNOM MARKETINGU

ULTRA WIDEBAND TEHNOLOGIJA

ULOGA SKOLSKOG PEDAGOGA U UNAPREDJENJE NASTAVE PUTEM KORISCEJA NASTAVNE TEHNOLOGIJE

ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U PROCESU FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA

ULOGA RACUNOVODSTVENE PROFESIJE U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

ULOGA NEFORMALNIH INSTITUCIJA U TRANZICIJSKOJ EKONOMIJI

ULOGA MMF-A I WB-A

ULOGA MENADZMENT INFORMACIONIH SISTEMA U INVESTICIONOM BANKARSTVU

ULOGA MENADZERA U GLOBALNOJ ORGANIZACIJI

ULOGA MARKETINGA U TRZISNOJ EKONOMIJI

ULOGA MARKETINGA U PREDUZECU I TRZISTU

ULOGA LJUDSKIH RESURSA U UPRAVLJANJU

ULOGA LIDERA U ORGANIZACIONOJ TRANSFORMACIJI

ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE

ULOGA I ZNACAJ POSLOVNOG (BIZNIS) PLANA

ULOGA I ZNACAJ POSLOVA OPLEMENJIVANJA ROBE U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

ULOGA I ZNACAJ MENADZMENTA U PROCESU TRANSFORMACIJE PREDUZECA

ULOGA I ZNACAJ EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

ULOGA I ZNACAJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U INTERNACIONALNIM TRGOVINSKIM OPERACIJAMA

ULOGA I ZNACAJ CIA U SPOLJNOJ POLITICI SAD-A

ULOGA I ZADACI MINISTARSTVA MORA I TURIZMA

ULOGA I FUNKCIJA TRZISTA KAPITALA

ULOGA E-UREDA U POBOLJSANJU KVALITETE POSLOVNIH PROCESA

ULAZNO IZLAZNI SKLOPOVI

ULAGANJE U OTVORENE  INVESTICIONE FONDOVE I ZNACAJ COST AVARAGE EFEKTA

ULAGANJE ELEMENATA PROIZVODNJE U OBLIKU ANGAZOVANJA SREDSTAVA

ULAGANJA U IZGRADNJU POSLOVNE HALE

UKNJIZBA STANOVA

UJEDINJENI NARODI

UGOVOR O ZASTUPANJU

UGOVOR O TRGOVINSKOM UPRAVLJANJU

UGOVOR O SPEDICIJI

UGOVOR O OSIGURANJU

UGOVOR O MEDJUNARODNOM ZELEZNICKOM PREVOZ

UGOVOR O MEDJUNARODNOM VAZDUSNOM PREVOZU

UGOVOR O MEDJUNARODNOM TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

UGOVOR O GRADJENJU

UGOVOR O FRANSIZINGU 2

UGOVOR O FRANSIZINGU

UGOVOR O ALOTMANU

UGLJOVODONICI

UGLJENIK

UGLJENI HIDRATI

UDB PROTOKOL

UCENJE S RACUNALOM – STANJE U HRVATSKOJ

UCENJE NA OSNOVU OPERVACIJA – VESTAVKA INTELIGENCIJA

UCENJE 2

UCENJE 1

U/I UPRAVLJAN PREKIDIMA

U/I KANALI I PROCESORI

U SUSRET ZATVORENOM DRUSTVU (FILOZOFIJA)

TVORNICA (FABRIKA) ZICANIH PROIZVODA (ORGANIZACIJA PROIZVODNJE)

TURSKA I PRAVO 14-19 STOLECE

TURIZAM BOSNE I HERCEGOVINE

TURISTICKE AGENCIJE U OBLASTI POSLOVNIH PUTOVANJA

TURISTICKA PROPAGANDA

TURBO KODOVI

TS PARAMETRI

TRZITE PROIZVODA I USLUGA

TRZITE NOVCA 1

TRZISTE OPCIJA

TRZISTE NOVCA 2

TRZISTE NOVCA – KRATKOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENT DUGA

TRZISTE KAPITALA I PRIRODNIH RESURSA

TRZISTE KAPITALA 2

TRZISTE KAPITALA 1

TROUGAO

TROSKOVI NOVCA I KREDITI

TROMBOCITOPENIJA U TRUDNOCI

TRISEKCIJA UGLA

TRIGONOMETRIJA ARAPSKIH MATEMATICARA

TRIGONOMETRIJA

TRGOVINA PREKO INTERNETA

TRENJE I PODMAZIVANJE

TRENING I EDUKACIJA GLOBALNOG MENADZERA

TRAUMA

TRANZISTORI

TRANZICIONA EKONOMIJA BIVSIH SOCIJALISTICKIH ZEMALJA

TRANZICIJSKI MENADZMENT

TRANZICIJA U POLJSKOJ

TRANZICIJA BIVSIH SOCIJALISTICKIH ZEMALJA

TRANSPORTNI SISTEM

TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE

TRANSPORT ENERGENATA

TRANSFORMACIJE GEOMATRIJSKIH PODATAKA U KATASTRU

TRANSFORMACIJA, PROMENE I BUDUCNOST

TRANSFERNE I PROFITNE CENE

TRAKASTI KOD U BUDUCNOSTI I PROSLOSTI

TRAGOVI – KRIMINALISTIKA

TRADICIONALNA I NOVA ISTRAZIVACKA PARADIGMA

TOYOTA

TOTALITARNI POLITICKI REZIMI – NASTANAK NACISTICKE NEMACKE

TOTALITARIZAM

TORUS

TORIJUM

TOPLINSKI PRORACUN I DIMENZIJE APARATA

TOMAS HOBZ LEVIJATAN – O COVEKU

TOMAS ERIKSEN – TIRANIJE TRENUTKA – BRZO I SPORO VREME U INFORMACIONOM DRUSTVU

TOKOVI NOVCA I KREDITI

TITANIJUM

TIR KARNET U MEDJUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

TIR KARNET I ATA KARNET (TEHNIKA SPEDICIJE)

TIPOVI PODATAKA (ARHITEKTURA RACUNARSKIH SISTEMA)

TIPOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

TIPOGRAFIJA

TIMSKI RAD KAO MENADZERSKI METOD RADA

TIMSKI RAD 2

TIMSKI RAD 1

TGV – ISKUSTVA SA PRIMENOM VUCNIH MOTORA

TEZINA TELA (HEMIJA)

TETIVNI I TANGENTNI CETVOROUGLI

TESTIRANJE KVARCNIH KRISTALA

TERMINOLOGIJA KATASTRA

TERMICKI PISACI (STAMPACI)

TERCIJARNA STRUKTURA PROTEINA

TERBIJUM

TEORIJA SPOLJNE TRGOVINE

TEORIJA PONUDE

TEORIJA ORGANIZACIJE PREDUZECA ZA GREJANJE

TEORIJA IGARA

TEORIJA I ANALIZA BILANSA

TEMELJNE POSTAVKE ODLUCIVANJA (UCENJE, MISLJENJE, ODLUCIVANJE)

TEMELJNE KATEGORIJE I POJMOVI

TEMELJNA POLAZISTA REVIZIJE

TELURIJUM

TELEMEHANIKA

TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA

TEKSTIL

TEKST SKROL NA SIGNALNA KUTIJA MAKEDONSKI

TEJLOROVA FORMULA

TEHNOLOSKI PROCESI

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SEMENSKOG MATERIJALA KOD KROMPIRA

TEHNOHEMIJA – ENERGIJA I HEMIJA

TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE UREZNIKA UM M20

TEHNIKE U PROCJENJIVANJU POSLOVNOG OKRUZENJA

TEHNIKE OZNACAVANJA DIGITALNOG ZVUKA VODENIM ZIGOVIMA

TEHNICKO-TEHNOLOSKE SPECIFICNOSTI PRIJEVOZA POSTANSKIH POSILJAKA

TEHNICKO CRTANJE

TEHNICKI PROGRES I PERMANENTNO OBRAZOVANJE

TEHNICKA ANALIZA GORIVA

TEHNICIJUM

TECNA HROMATOGRAFIJA

TD SCDMA

TCP IP SUBNETTING

TARIFIRANJE U MREZAMA NAREDNE GENERACIJE

TANTAL

TAMNOVANJE TEA ORMANSKOG

TALIJUM

TALESOVA TEOREMA 2

TALESOVA TEOREMA 1

TALES, PITAGORA, EUKLID, ARHIMED

TALES – PRVI MUDRAC

TAJNO DRUSTVO

TAJNE GOOGLE-A