DIPLOMSKI RADOVI 1 ponude.biz/trekstovi

AKTIVNOST INDUKOVANA U FOTONEKLEARNIM REAKCIJAMA

AKUTNA TROVANJA U DECJEM DOBU

ANALIZA ALGORITAMA DIGITALNIH VODENIH ZIGOVA

ANALIZA CELJUSTI GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) IZ ZELUDACA DOBRIH DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) IZ JADRANSKOG MORA

ANALIZA I ORGANIZACIJA BANKARSKIH POSLOVA SA STANOVNISTVOM

ANALIZA I SIMULACIJA SSH PROTOKOLA

ANALIZA KREDITNIH RIZIKA BANAKA NA PRIMJERU U RAIFFEISEN BANK DD BIH

ANALIZA REPROCELINA DRVETA

ANASTASIJE STOJKOVIC – ZIVOT I DELO

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SEKSUALNOSTI

ANTROPOGENE TURISTICKE VREDNOSTI JERUSALIMA

ANTROPOGENO-TURISTICKE VREDNOSTI ROMANTICNOG PUTA

APSORCIJA I LASEROM INDUCIRANA EMISIJA

ARHITEKTURA MREZNOG UPRAVLJANJA

ASIMETRICNA SEMA ZA KONVEKTIVNI POGRANICNI SLOJ

ASP U WIMAX MREZI SA PRAKTICNOM PRIMENOM M-PARKING

ASPEKTI POLOZAJA OPTUZENOG I NJEGOVOG BRANITELJA I NOVI PROCESNI INSTITUTI U KRIVICNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU

ASTMA DECIJE DOBI (KOD DECE)

ATM MREZE

AUTENTIFIKACIJA U LINUX OKRUZENJU

AUTOMATIZOVANO ODREDJIVANJE VRSTE WEB APLIKACIJE

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE NA INTERNETU

BAZE PODATAKA U SUVREMENIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

BENCHAMARKING KAO ALAT STRATEGIJSKOG MENADZMENTA

BERZA

BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE

BEZBEDNOST U RACUNARSKIM MREZAMA

BEZICNE RACUNARSKE MREZE

BIZNIS PLAN PLANTAZE KUPINE

BLEFIRANJE U POSLOVNOM SVETU

BRENDING KAO ZNACAJNA FUNKCIJA SAVREMENOG MARKETINGA I VEZA SA PONASANJEM POTROSACA I KUPACA

BROKERSKO-DILERSKO DRUSTVO

BRUTO I NETO PREMIJA

BRUTO I NETO PREMIJA OSIGURANJA ZIVOTA

BUDZET EU

CARINE

CARINSKI PREFERENCIJALI, CARINSKI KONTIGENTI I CARINSKI DUG KAO DEO CARINSKOG SISTEMA I POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM SAOBRACAJU VERZIJA 1

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM SAOBRACAJU VERZIJA 2

CARINSKI POSTUPAK I CARINSKI NADZOR NAD POSADOM, PUTNICIMA I PRTLJAGOM U MEDJUNARODNOM VAZDUSNOM SAOBRACAJU

CELJUSTI JADRANSKIH GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) U ODREDJIVANJU NJIHOVE VRSTE I VELICINE

CENTRALNA BANKA I NJENA ULOGA U MONETARNOJ POLITICI

CODE GENERATOR FOR CONTROL OF INDSTRIAL PROCESSES

COVEK I ORGANIZACIJA

CRM

DAVID RIKARDO – ZIVOT I DELO

DEMONSTRACIONI OGLEDI IZ ELEKTRICITETA

DEMONSTRACIONI OGLEDI U OBRADI TEME NJUTNOVI ZAKONI

DEPRESIVNOST I SUOCAVANJE SA STRESOM KOD DJECE IZ PODRUCJA RAZLICITO POGODENIH RATOM

DETEKCIJA UPADA U SUSTAV (RACUNARSTVO)

DEVIZNI I DINARSKI KURS

DIGITALNA KNJIZNICA U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

DIGITALNI POGONSKI KONTROLER ZASNOVAN NA TMS320LF2407 SIGNALNOM PROCESORU

DIGITALNI VODENI ZIG

DIJAGNOSTIKA VODONICNO ARGONSKE PLAZME

DIJAGRAM

DISKRETNE MATEMATICKE STRUKTURE

DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U MINERALNOJ GUSTOCI NADLAKTICNE KOSTI I PODLAKTICNIH KOSTIJU DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) I PLAVOBIJELOG DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

DONOSENJE PRORACUNA I KONTROLA INTERNIH REZULTATA U OPSTINI (OPCINI)

DSM MATRICA

EKONOMSKA ANALIZA SJEVEROZAPADNOG REGIONA RS-BIH I MOGUCNOSTI PRIVREDNOG RAZVOJA REGIJE

EKONOMSKA KRIZA U ARGENTINI

EKONOMSKE AKTIVNOSTI MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA

EKONOMSKI ASPEKT OSIGURANJA PRAVNIH I FIZICKIH LICA I ZASTUPNISTVO

EKONOMSKI POKAZATELJI RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE U PROCESU TRANZICIJE

ELEKTRICNE OSOBINE UNAPREDJENOG SISTEMA ZA PRAZNJENJE U T-CEVI

ELEKTRICNE OSOBINE ZNFE2O4 DOPIRANOG ITRIJUMOM

ELEKTRICNI MOTOR SA BEZSENZORSKI KONTROLISANIM SINHRONIM MOTOROM SA PERMANENTNIM MAGNETIMA

ELEKTRICNO OPTICKE CELIJE SA TECNIM KRISTALIMA

ELEKTRICNO PLOVNO VOZILO OD LAGANE LEGURE

ELEKTRICNO TRODELNO VOZILO ZA ISPITIVANJE MARSA

ELEKTRICNO VOZILO DREAM MINI

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I INTERNET U MEDJUNARODNIM FINANSIJAMA

ELEKTRONSKO TRZISTE, MARKETING NA INTERNETU, STRATEGIJA ZA PRIVLACENJE I ZADRZAVANJE KUPACA NA SAJTU, AMAZON

ELEMENTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

EMIS

EMOCIJE NA RADNOM MESTU

ESTIMACIJA BRZINE ASINHRONOG MOTORA BEZ SENZORA NA OSOVINI

ETICKE DILEME U CYBERSPACE-U

ETIOLOGIJA PRIVREDNOG KRIMINALITETA

ETNOGRAFSKI MUZEJ U FUNKCIJI TURIZMA GRADA BEOGRADA

EVROPSKE INTEGRACIJE – ZAPADNI BALKAN

EXIT U NOVOM SADU

FILOGENETSKA ANALIZA KITOVA (CETACEA) IZ JADRANSKOG MORA USPOREDBOM KONTROLNIH REGIJA MITOHONDRIJSKE DNA

FILOZOFIJA MEDIJA, ONTOLOGIJA, ESTETIKA, KRITIKA

FINANSIJSKI POLOZAJ PREDUZECA NN

FINANSIJKO PLANIRANJE

FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU VREDNOST NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIKA I HEMIJA

FIZIKALNA MEDICINA NAKON PRELOMA RADIJUSA NA TIPICNOM MESTU

FIZIOTERAPIJA LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU VREDNSOT NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIOTERAPIJA MULTIPLE SKLEROZE

FORENZICKA ANALIZA RACUNALNOG SUSTAVA

FORENZICKI SADRZAJ MATERIJALNIH I PERSONALNIH DOKAZA

FOTONAPONSKO PRETVARANJE ENERGIJE – SOLARNE CELIJE

FPGA REALIZACIJA KONTROLE TROFAZNOG PWM INVERTORA METODOM SPACE VECTOR IMPULSNO SIRINSKE MODULACIJE

FRANSIZING KAO OBLIK RAZVOJA POSTOJECEG PREDUZETNICKOG BIZNISA

FUNDAMENTALNA ANALIZA

FUNKCIJA RACUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI PREDUZECA

FUNKCIONALNE I PROMETNE ZNACAJKE POKRETNIH SIROKOPOJASNIH SUSTAVA

GAMA SPEKTROMETRI

GENETICKA RAZNOLIKOST POPULACIJE DOBROG DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS S OSVRTOM NA DRUGE VRSTE KITOVA (CETACEA) JADRANSKOG MORA

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GLOBALIZACIJA KULTURE

GLOBALNA HARMONIZACIJA RACUNOVODSTVENE I REVIZORSKE PRAKSE

GPS

GSM KONTROLER ZASNOVAN NA ATMEGA 16 PROCESORU

HARDVER POGONA ZASNOVANOG NA TROFAZNOM ASINHRONOM MOTORU

HARTIJE OD VREDNOSTI I BERZANSKO POSLOVANJE

HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE U DIJAGNOSTICI ENERGETSKIH I MERNIH TRANSFORMATORA

HISTOLOSKE I HISTOKEMIJSKE OSOBITOSTI NEKIH ORGANA PLAVOBIJELOG DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

IDENTIFIKACIJA ALGORITMA SPACE VECTOR

IMPLEMENTACIJA ALGORITMA ZA REGULARNU IMPULSNO SIRINSKU MODULAZIJU U SPREZI SA DIGITALNO UPRAVLJANIM POGONOM ASINHRONOG MOTORA

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA VALIDACIJU MOBILNIH ULAZNICA

INFORMACIONI SISTEM INSTITUCIJE LOKALNE UPRAVE U OPSTINI STARI GRAD SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI JP BIH POSTE SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI U KMUP-U BIHAC

INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U REFORMI JAVNE UPRAVE

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU

INFORMATICKA RESENJA U SKOLSKOJ PEDAGOSKOJ ADMINISTRACIJI

INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA I POJAM, VRSTE I KLASIFIKACIJA CARINSKE ROBE U CARINSKOJ TARIFI

INTELEKTUALNA SVOJINA

INTERNA REVIZIJA

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA I E-BUSINESS

INTERNET I POLITICKI ZIVOT

INTERVJU (INTERVIEW)

INVESTICIJE I FINANSIJSKA FUNKCIJA

IP ROUTUNG (IP ROUTIRANJE)

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA O DUPINIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ISPITIVANJE RANJIVOSTI RACUNALNOG SUSTAVA

ISPRAVE U CARINSKOM SISTEMU

ISTORIJA NASTAVE FIZIKE U SKOLAMA U RUSKOM KRSTURU

ISTRAGA – ISTRAZNI POSTUPAK

ISTRAZIVANJE MARKETINGA U FUNKCIJI DONOSENJA POSLOVNIH ODLUKA U TURIZMU

IZRADA HARDVERA I SOFTVERA LABORATORIJSKOG RADNOG MESTA

IZRADA RACUNALNOG PROGRAMA ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU, POHRANU I GRAFICKI PRIKAZ BIOLOSKIH PODATAKA

IZRADA SAMOSTALNOG KRIPTOGRAFSKOG MODULA

JAVA PAMETNE KARTICE U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

JEDNO RESENJE ALATA ZA ISPITIVANJE I RAZVOJ PROGRAMSKE PODRSKE UNIVERZALNIH DIGITALNIH DEMODULATORA

KAKO POSTATI EFIKASAN MENADZER

KAKO POZICIONIRATI BREND HARMONY U PERCEPCIJI POTROSACA

KANALI PRODAJE U OSIGURANJU

KARAKTERISTIKE I EFIKASNOST TUZILACKE ISTRAGE U OTKRIVANJU I RAZJASNJAVANJU KRIVICNIH DELA I UCINILACA

KARAKTERISTIKE MIKROFLORE BELOG SIRA

KARAKTERISTIKE SRPSKOG FINANSIJSKOG TRZISTA

KERAMIKA

KINETOSTATIKA

KINEZITERAPIJA AKUTNE FAZE HEMIPLEGIJE

KINEZITERAPIJA KOD DEFORMITETA KICMENOG STUBA

KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RACUNOVODSTVENE EKSPERTE IFAC-A

KOHERENTNA SPEKTROSKOPIJA FEMTOSEKUNDNIM FREKVENTNIM CESLJEM

KOMBINOVANI METOD ZA ESTIMACIJU BRZINE

KOMPARATIVNE OSOBITOSTI DISNOG SUSTAVA KOPNENIH I MORSKIH SISAVACA

KOMPJUTERSKA GRAFIKA – WINDOWS VISUAL C++ I OPEN GL

KOMUNIKACIJA NA UNIVERZITETU U SVETLU BOLONJSKE DEKLARACIJE

KONCEPT MENADZMENTA KLJUCNIH KLIJENATA FAM KRUSEVAC

KONFLIKTI U ORGANIZACIJAMA

KONTINUITET EVROPSKIH INTEGRACIJA – SAVET EVROPE – EVROPSKA UNIJA

KONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU

KORISCENJE IPSEC VPN TEHNOLOGIJE ZA POVEZIVANJE NACIONALNIH METEOROLOSKIH CENTARA SA GLOBALNOM TELEKOMUNIKACIONOM MREZOM SVETSKE METEOROLOSKE ORGANIZACIJE

KORISCENJE VB2005 I SQL SERVER2005 TEHNOLOGIJA ZA IZRADU APLIKACIJA

KROMPIROVA ZLATICA

KORISCENJE INTERNETA U MARKETINGU I EKONOMSKOJ PROPAGANDI

KROZ PRIZMU ZIVOTNIH CIKLUSA PROIZVODA

KRADJE U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 1

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 2

KREIRANJE MENADZMENT TIMA

KREIRANJE WEB PORTALA

KRIPTOANALIZA

KRIVICNI POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

KRIVICNO DJELO UBISTVA

KONCEPCIJA MARKETING AKTIVNOSTI HOTELA

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KULTIRA VISOKOOBRAZOVNIH ORGANIZACIJA KOJE IZUCAVAJU MENADZMENT

KULTURNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEDJE REPUBLIKE SRBIJE

KVALITET

KVALITET I MERKETING U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U POSLOVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM

KVALITETA PLODOVA JABUKE GRANNY SMITH NAKON TOPLINSKOG TRETMANA

KVANTITATIVNA ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJA U FUNKCIJI POSLOVNOG ODLUCIVANJA

LASESKA FOTOASOCIJACIJA I DISOCIJACIJA

LDAP IMENICKI SERVIS

LICNE VJESTINE ZDRAVSTVENIH RADNIKA MENADZERA U RJESAVANJU KONFLIKATA

LICNOST MENADZERA I INDIVID U ORGANIZACIONOM PONASANJU

LJUDSKA GRESKA U POSLOVNOM ODLUCIVANJU

LOKALNA SAMOUPRAVA

LRIT

MALOLETNICI KAO IZVRSIOCI I ZRTVE KRIVICNIH DELA

MALOPRODAJNA MIKS STRATEGIJA PREMA RAVNOJ I EKONOMSKOJ SAMOSTALNOSTI INSTITUCIJA MALOPRODAJE

MANIPULACIJA ZMIJE ZELENE JAMICARKE (TRIMERESURUS ALBOLABRIS, GRAY 1842) PLIJENOM

MARKETING ETIKA

MARKETING I RAZVOJ PROIZVODA

MARKETING U POLITICI

MARKETING U SPORTU NA PRIMERU KOSARKE

MEDJUNARODNA FINANSIJSKA TRZISTA

MEDJUNARODNE FINANSIJE

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET

MEDJUNARODNO ORIJENTISANE KOMAPNIJE I IZBOR KADROVA ZA MEDJUNARODNO POSLOVANJE

MEDJUZAVISNOST PRANJA NOVXA I DRUGIH OBLIKA NOVCANIH DESTRUKCIJA

MENADZMENT BANKARSKE INDUSTRIJE I FINANSIJSKI INZENJERING

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 1

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 2

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U MLEKARI

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM)

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM I STUDIJE SLUCAJA

MENTOR KAO MODEL ULOGE KOD NOVOPRIMLJENIH SESTARA (ZDRAVSTVENIH RADNIKA)

MERENJE BRZINE KOMBINOVANOM METODOM POMOCU INKREMENTALNOG OPTICKOG ENKODERA

MESTO ALGORITMA ZA RUTIRANJE U SAVREMENIM RACUNARSKIM MREZAMA

MESTO I ULOGA INTERNETA I AGENCIJA ZA PROMOCIJU U INTEGRALNOM MARKETINSKOM KOMUNICIRANJU

METAFIZIKA LJUBAVI ARTURA SOPENHAUERA

METOD JAVNIH NABAVKI

METODOLOGIJA IZRADE BIZNIS PLANA

MIGRACIJA I ADAPTACIJA HRVATA IZ BOSANSKE U SLAVONSKU POSAVINU

MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI FAKTORI USPESNOSTI BANAKA

MIKROGENERACIJSKO POSTROJENJE S DIESELOVIM MOTOROM

MITO I KORUPCIJA

MLEKO

MOBILNI AGENTI NA INTERNETU

MOBING

MODALITETI FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA

MODEL PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA BOSNE I HERCEGOVINE

MOGUCI PRAVCI RAZVOJA TURIZMA U MOSTARU

MOGUCCI PRISTUPA INTERNETU KAO INFRASTRUKTURI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

MOGUCNOST PRIMJENE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE KVALITETA JABUKE

MOGUCNOST RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

MOGUCNOSTI FIZIO I BALNEOTERAPIJE KOD BOLESNIKA SA LUMBALNIM BOLNIM SINDROMOM LIJECENIH U BANJI SLATINA

MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE (EU)

MONITORING VODE ZA PICE GRADA PRIJEDORA IZ BUINARSKOG NACINA VODOSNABDIJEVANJA

MORFOLOSKE I MORFOMETRIJSKE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE KVALITETA JABUKE

MORFOLOSKE I MERFOMETRIJSKE OSOBITOSTI EKTOPARAZITA PENNELLA BALAENOPTERAE (COPPEPODA PENNELIDAE) S KITOVA (CETACEA) IZ JADRANSKOG MORA

MOTIVACIJA I MODIFIKOVANO PONASANJE ZDRAVSTRVENIH RADNIKA

MOTORICKI RAZVOJ I PERIODI SENZIBILITETA MOTORICKIH SPOSOBNOSTI KAO FAKTORI USMERAVANJA DECE KA SPORTSKIM GRANAMA

MREZNI RAD U LINUX OKRUZENJU

MREZNI SLOJ

MSSQL SERVER 2005 ANALITICKI SERVISI

MULTILATERALNI TRGOVINSKI SISTEM USPOSTAVLJEN OSNIVANJEM SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

MULTINACIONALNE KORPORACIJE U PROCESU GLOBALIZACIJE

NALAZ FOSILNIH KOSTIJU DUPINA U POVRSINSKOM KOPU KVARCNOG PIJESKA VRANIC

NAPREDNI SIMETRICNI KRIPTOSUSTAV

NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PROSTATE

NUPCIJALITET U KLEKU

Advertisements

Ознаке:

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s


%d bloggers like this: