DIPLOMSKI RADOVI 2 ponude.biz/tekstovi

OBLICI FINANSIRANJA U PREDUZECU SA OSVRTOM NA KREDITNO FINANSIRANJE

OBLIKOVANJE FEMTOSEKUNDNIH LASERSKIH PULSEVA

OBRADA PDV-E PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

OBUKA I RAZVOJ KARIJERE ZAPOSLENIH

OBUKA I USAVRSAVANJE SUTA NA GOL U FUDBALU PRIMENOM RAZLICITIH METODA

OCENA KVALITETA POSLOVNIH SISTEMA

OCENA STANJA ZIVOTNE SREDINE NA PRIMERU EVROPSKE UNIJE

ODMJERAVANJE KAZNE

ODNOSI S JAVNOSCU KAO SREDSTVO UNAPREDJENJA PRODAJE

ODREDJIVANJE KARAKTERISTIKA I NACINA UPRAVLJANJA FREKVENCIJSKIM PRETVARACEM U PRIMENI ASINHRONOG ZALETANJA SINHRONE MASINE

ODREDJIVANJE PARAMETARA PLAZME PROIZVEDENE U T-CEVI SA MODIFIKOVANIM SISTEMOM ZA PRAZNJENJE

ODREDJIVANJE SLIJEDA KONTROLNE REGIJE MITOHONDRIJSKE DNA DOBROG DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS

ORDEJIVANJE SPOLA NEKIH VRSTA KITOVA UMNAZENJEM DIJELA GANE SRY

ODREDJIVANJE SPOLA U NEKIH VRSTA KITOVA (CETACEA) LANCANOM REAKCIJOM POLIMERAZOM

ODREDJIVANJE ZASTITNOG FAKTORA PREPARATA ZA ZASTITU OD SUNCA SPEKTROSKOPSKOM METODOM

OO-SQL PRISTUP UCENJU NA DALJINU NA PRIMERU INFORMACIONOG SISTEMA SKOLE

OPEN PGP

OPERATORSKO RESAVANJA DIFERENCNIH JEDNACINA I FONONI U KRISTALNIM NANOSTRUKTURAMA

OPTIMALNI PARAMETRI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE BAGERSKOG ZUBA KASIKE ZA MASINU GLODAF G9

ORGANIZACIJA FLEKSIBILNIH PROIZVODNIH SISTEMA

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA TURISTICKOG NASELJA KARATAS

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE ORGANA UPRAVE OPCINE BIHAC

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA

ORGANIZACIJA PREDUZECA POSTA SRPSKE

ORGANIZACIJA PROIZVODNJE U FIRMI

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I VODJENJE PREDUZECA

ORGANIZACIONA STRUKTURA JKP PARKING SERVIS

OSNOVE MARKETING KONCEPTA

OSOBINE ELEKTRICNOG POLJA

OSTVARIVANJE KERBEROS PROTOKOLA U RAZLICITIM PROGRAMSKIM OKRUZENJIMA

OSTVARIVANJE EVROPSKE KONVENCIJE O ZASTITI LJUDSKIH PRAVA

OTKRIVSANJE SOPSTVENE HOMOSEKSUALNOSTI DRUGIMA I MENTALNO ZDRAVLJE HOMOSEKSUALACA

PARAMETRIZACIJA SNEGA U POVRSINSKIM SEMAMA PRI MODELIRANJU ZIVOTNE SREDINE

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

PERMITIVNOST MOLEKULSKIH NANOFILMOVA

PHISHING

PLANIRANJA LJUDSKIH POTENCIJALA SA OSVRTOM NA POSTE SRPSKE REPUBLIKE SRPSKE

PLANIRANJE KAO OSNOVA MENADZMENTA KVALITETA

PLANIRANJE PROIZVODNJE U SZR

PLATONOVO POIMANJE OPSTEG (OPCEG) DOBRA

PODSTICANJE INOSTRANIH INVESTICIJA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA REPUBLIKE SRBIJE

POREDJENJE GRADJE O PUPINU I EDISONU NA INTERNETU

POSLOVNA POLITIKA NN BANKE

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNO OBRAZOVANJE

PRACENJE SAOBRACAJA U RACUNARSKOJ MREZI FON-A

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRIMENA DELTA MODULACIJE U UPRAVLJANJU ELEKTROMOTORNOG POGONA VELIKE BRZINE OBRTANJA

POJAM BOZIJEG OTKRIVENJA KOD SVETOG VASILIJA VELIKOG

POJAM I ULOGA MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA U PRIVREDNOM RASTU DRZAVE

POJAM I ZNACAJ SPOLJNE TRGOVINE

POJAM MENADZMENTA

POJAM NOVCA I INFLACIJA

POKRETANJE E-BUSINESS-A IZGRADNJOM WEB SITE-A

PONASANJE POTROSACA I ODLUCIVANJE O KUPNJI USLUGA ZRAKOPLOVNIH KOMPANIJA NA HRVATSKOM TRZISTU

PORESKI PODSTICAJ SA OSVRTOM NA PORESKI OSVRTAJ U SRBIJI

POS SISTEMI U MALOPRODAJI

POSLOVANJE TURISTICKE AGENCIJE KAO POSREDNIKA I ORGANIZATORA

PUTOVANJA

POSLOVNA ETIKA U ISLAMU SA OSVRTOM NA ISLAMSKO BANKARSTVO

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNI OBICAJI U EVROPSKOM OKRUZENJU

POSLOVNI OBICAJI U SVETU (POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE)

POSTAVKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA U MESNOJ INDUSTRIJI

POSTUPAK STAVLJANJA POD OPTUZBU U KRIVICNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

POTENCIJALNO IZGUBLJENE GODINE ZIVOTA KAO INDIKATOR ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNISTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

POVECANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA UVODJENJEM KLASTER TEHNIKE

PRANJE NOVCA

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRAVNA REGULATIVA PRIVATNE BEZBEDNOSTI

PRAVNI LEKOVI U KRIVICNOM POSTUPKU

PREDNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U ODNOSU NA KLASICNI BIZNIS

PRESING U FUDBALU U SISTEMU 4-4-2

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

PRILAGODBA PROGRAMA SIGURNOSNOM SUSTAVU KERBEROS

PRIMENA GEOMETRIJE U PRIRODI I VASIONI

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA POSTE SRPSKE

PRIMENA LDAP PROTOKOLA

PRIMENA LDAP PROTOKOLA U DISTRIBUIRANIM RACUNARSKIM SISTEMIMA

PRIMENA MODERNE PORTFOLIO TEORIJE NA TRZISTIMA HARTIJA OD VREDNOSTI

PRIMENA NOVIH UV SVETLECIH DIODA U ATOMSKOJ SPEKTROSKOPIJ

PRIMENA REKONFIGURABILNIH MIKROKONTROLERA U UPRAVLJANJU INDUKCIONIM MOTOROM

PRIMENA SERUMA I IMUNOGLOBULINA U INFEKTIVNIM BOLESTIMA

PRIMENA SPECIFICNIH VEZBI U METODICI OBUCAVANJA DECE U ODBOJCI

PRIMJENA RASPOREDA VJEROVATNOCA PRI OCJENI RIZIKA INVESTICIJA

PRIMJENA DEXA OSTEODENZITOMETRIJSKE METODE ZA MELA ZIVOTINJE U MJERENJU MINERALNE GUSTOCE NADLAKTICNE KOSTI DOBROG DUPINA  (TURSIOPS TRUNCATUS)

PRIMJENE FOTOREALISTICNIH 3D MODELA U DOKUMENTIRANJU ARHEOLOSKIH ISTRAZIVANJA

PRIPREMA JEDINICA (BOLNICKIH ODELENJA) ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE NEGE

PRITISAK I HIDROSTATICKI PRITISAK

PRITVOR KAO MERA OBEZBEDJENJA PRISUSTVA OSUMNJICENOG ODNOSNO OPTUZENOG ZA USPESNO VODJENJE KRIVICNOG POSTUPKA U BIH

PRIVATIZACIJA KAO CENTRALNI PROBLEM TRANZICIJE

PRIVREDNA DRUSTVA

PROCENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCESS FIREWALL – PROCESNA ZASTITA STIJENA

PROCJENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCJENA RANJIVOSTI MREZNIH SUSTAVA

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA – PRILOG EVALUACIJI

PROGRAMI KOLEKTIVNE GIMNASTIKE ZA DECU

PROGRAMSKI SUSTAV ZA ZASTITU SLIKA ZASNOVAN NA OTPORNIM DIGITALNIM VODENIM ZIGOVIMA

PROJEKAT MINIDRIVE

PROJEKTOVANJE I RAELIZACIJA NOTCH FILTERA NA TMS32010 ZA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA U PREDUZECU

POTREBE MIKROPROCESORSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA

PROJEKTOVANJE KONVERTORA I UPRAVLJACKIH SKLOPOVA POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

PROJEKTOVAJE MIKRORACUNARSKOG SISTEMA ZA RAZVOJ ALGORITAMA UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA I ENERGETSKIM PRETVARACIMA

PROJEKTOVANJE SPECIFICNOG TIPA VARIJABLE SA POKRETNIM ZAREZOM I POMOCNIH PROGRAMA ZA OBAVLJANJE ELEMENTARNIH MATEMATICKIH OPERACIJA

PROMOCIJA PROIZVODA

PROMOCIJA VETERINARSKIH USLUGA U KLINICI ZA MALE ZIVOTINJE

PROPULZIVNE I REZISTIVNE SILE PLIVACKE TEHNIKE DELFIN

PROSIRIVI AUTENTIFIKACIJSKI PROTOKOL U IKEV2 OKRUZENJU

PROTOKOL ZA UPRAVLJANJE RACUNARSKOM MREZOM

PSIHOLOSKI CINIOCI RAZVOJA MLADIH SPORTISTA

RACIONALIZACIJA TROSKOVA U MALIM I SREDNJIM PREDUZECIMA

RACUNARSKE MREZE

RADIKALNE PROMENE U PRIVREDI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

RADNO OKRUZENJE ZA KLASICNE KRIPTOGRAFSKE ALGORITME

RASPROSTRANJENOST MIKROORGANIZAMA

RAZVOJ I REALIZACIJA E-DNEVNIKA PODRZANOG BAZOM PODATAKA I WEB STRANICOM

RAZVOJ I REALIZACIJA SISTEMA ZASTITE LOKALNE RACUNARSKE MREZE  JEDNOG PREDUZECA I PRIMENA VPN-A

RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA U FUNKCIJI PREDUZETNICKE EKONOMIJE

RAZVOJ POSLOVNOG SEKTORA INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U JP INFORMATIKA

REALIZACIJA UPRAVLJACKOG SOFTVERA POGONA ZASNOVANOG NA TROFAZNOM AINHRONOM MOTORU

REALIZACIJE STRATEGIJE PROJEKTNIM PRISTUPOM

REHABILITACIJA PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM – SPASTICNA FORMA

RELAKSACIJA KAO POMOCNOG METODA PERIPATOLOSKOG PROGRAMA

RESPIRATORNI SISTEM

REVITALIZACIJA PRUGE SEGEDIN-KIKINDA-TEMISVAR I NJEN ZNACAJ ZA RAZVOJ TURIZMA

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJESTAJA SA OSVRTOM NA BIH TELEKOM

RIBARSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

RUKOVODJENJE TIMOM

SARAJEVSKA BERZA – SASE

SAVET EVROPE I KONVENCIJA ZA ZASTITU OLJUDSKIH PRAVA

SAVREMENA POSLOVNA ETIKA I PRAVOSLAVLJE

SAVREMENI ASPEKTI FARMACEUTSKOG MARKETINGA

SAVREMENI ASPEKTI FUNKCIONISANJA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI

SIGURNA AUTENTIFIKACIJA U UNIX-LINUX OKOLINI

SIGURNA DIGITALNA KNJIZNICA

SIGURNOSNA POLITIKA

SIGURNOSNI BANKARSKI SUSTAVI

SIGURNOSNI MEHANIZMI ZA RAD S PAMETNIM KARTICAMA

SIGURNOSNI SUSTAVI ZA OTKRIVANJE NAPADA

SIGURNOST BEZICNIH RACUNARSKIH MREZA

SIGURNOST LDAP IMENICKE USLUGE

SIGURNOST MOBILNIH INFORMACIJSKIH MREZA

SIGURNOST MREZNIH PRIMJENSIH SUSTAVA

SIGURNOST U BECIZNIM LOKALNIM MREZAMA

SIMULACIJA I VIZUALIZACIJA RADA SIGURNOSNOG SUSTAVA KERBEROS

SIMULACIJA NEKIH DIJELOVA SUSTAVA INFRASTRUKTURE JAVNOG KLJUCA

SIMULACIJA RADA DVOSTRANO NAPAJANOG ASINHRONOG MOTORA

SIMULACIJA SIGURNOSNOG SUSTAVA U MOBLINIM KOMUNIKACIJAMA

SISTEM PROSIRENE STVARNOSTI S VIDEO MIJESANJEM

SISTEM OLAKSICA I OSLOBODJENJA U PORESKOM SISTEMU SRBIJE

SISTEMSKO DEFINISANJE POTROSACA I LICNOSTI KAO LICNOSTI KROZ ISTORIJSKO-FILOZOFSKI I SAVREMENI POGLED NA SVET

SKLONOST KUPOVINI I TRAZENJE UZBUDJENJA

SKVOTERSKI POKRET

SLIJEPI POTPIS

SLOJEVITI REFERENTNI MODELI

SMRTNOST DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) U HRVATSKOM DIJELU JADRANSKOG MORA

SMRTNOST KITOVA (CETACEA) U HRVATSKOM DIJELU JADRANSKOG MORA

SOCIOLOGIJA EMOCIJA

SPECIFICNOSTI FINANSIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PRIMERU OPSTINE

SPEKTRALNE KARAKTERISTIKE VESTACKIH IZVORA UV ZRACENJA – SOLARIJUMI

SPOLNI DIMORFIZAM RUDIMENTA KUKOVIJA DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) IZ JADRANSKOG MORA

SREMSKI MIHALJEVCI – GEOGRAFSKI PRIKAZ

STAMPANJE BMP FAJLOVA

STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUTICKOG TURIZMA NA SAVI

STRATEGIJA I IMPLEMENTACIJA MARKETING USLUGA

STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKATIVNOG DRUSTVA

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE

STRATESKI MARKETING MENADZMENT

STRATESKI MARKETING U PREDUZECU

STRATESKI MENADZMENT

STRATESKI RAZVOJ JP INFORMATIKA

STROJARSTVO

STRUKTURA MREZNOG SISTEMA

STRUKTURNO ISTRAZIVANJE NOVOSINTETZOVANOG POLIKRISTALNOG KOMPLEKSA GVOZDJE II FUMARATA

STRUKTURNO ISTRAZIVANJE INKLUZIONIH KOMPLEKSA BETA CIKLODEKSTRINA

STVARANJE NISKOTLACNE PLAZME U ZRAKU (VAZDUHU), HELIJU I DUSIKU DJELOVANJEM FEMTOSEKUNDNOG LASERSKOG POJACALA

SUBVENCIONISANJE SEKTORA U TURIZMU U EU

SUDKSA ZASTITA POSJEDA

SUSTAV ZA NADZOR I UPRAVLJANJE RACUNALNOM SIGURNOSCU

SUSTAV ZA PRIVLACENJE I DETEKCIJU NAPADACA

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PRAVIMA UPORABE DIGITALNIH SADRZAJA NA MOBILNIM UREDJAJIMA

SUSTAVI ZA OTKRIVANJE NAPADA (RACUNOVODSTVO)

TEHNICKA ANALIZA NA TRZISTIMA KAPITALA

TEHNICKE DETEKCIJE I ODBRANE OD ZLONAMERNIH PROGRAMA

TIPOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

TOPLICKI KRAJ

TQM – POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM I ULOGA ZAPOSLENIH U POSTIZANJU POTPUNOG KVALITETA

TRENAZNA TEHNOLOGIJA RAZVOJA SNAGE KOD FUDBALERA

TRGOVANJE KAPITALOM U REPUBLICI SRPSKOJ

TRZISTE NOVCA

TURISTICKA PONUDA DRAGACEVA

TURISTICKA VALORIZACIJA MANASTIRA JAZAK I NJEGOVE OKOLINE

TURISTICKE AKTIVNOSTI KARASA KOD CORTANOVCA

TURISTICKE DESTINACIJE HRVATSKOG ZAGORJA

TURISTICKE ZNAMENITOSTI BONA

TURISTICKE ZNAMENITOSTI ISTANBULA

TURISTICKI ASPEKT ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA TURISTICKE MANIFESTACIJE FEST U BEOGRADU

TURISTICKI POTENCIJALI OPSTINE KOZARSKA DUBICA

TURISTICKI POTENCIJALI OPSTINE MRKONJIC GRAD

TURISTICKI PROIZVOD KANTONA SARAJEVO SA SVOJIM OSOBENOSTIMA

TURIZAM BAVARSKE

TURIZAM CARSKE BARE I OODRZIVI RAZVOJ

TURIZAM I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA

TURIZAM MAJAMIJA

TURIZAM ROVINJA

TURIZMOLOSKO OBLIKOVANJE HOTELA VISOKE KATEGORIJE

TURNAROUND MANAGEMENT I ULOGA BANKE U PROCESU SANIRANJE FINANSIJSKE KRIZE PREDUZECA

TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA (ORGANIZACIJA PROIZVODNJE)

UCENICKE KONCEPCIJE U RAZUMIJEVANJU ZVUKA

UGOVOR O RADU

UGOVORI S POSEBNIM OSVRTOM NA KOLEKTIVNI UGOVOR

UGRADNJA SNMP PODRSKE U PROTOKOL ZA RAZMENU KLJUCEVA

ULOGA I ZNACAJ ODNOSA SA JAVNOSCU U DRUSTVU

ULOGA INVESTICIONIH FONDOVA U UNAPREDJENJU RAZVOJA FINANSIJSKOG TRZISTA REPUBLIKE SRBIJE

ULOGA MARKETINGA U SAVREMENOM BANKARSTVU

ULOGA REVIZIJE I NJEN CILJ

ULOGA SKOLSKOG PEDAGOGA U SUZBIJANJU MALOLETNICKE DELIKVENCIJE

UNAPREDJENJE POSLOVANJA U SUSTAVIMA ELEKTRONICKOG PLACANJA

UNAPREDJENJE PRODAJE

UNAPREDJENJE PRODAJE U ZDRAVSTVENO REHABILITACIONOM CENTRU

UPOTREBA (UPORABA) VODENIH ZIGOVA PRI ZASTITI MULTIMEDIJSKIH DOKUMENATA

UPOTREBA KRISTALOGRAFSKIH PROGRAMA U ANALIZI PODATAKA IZ DIFRATOGRAMA PRAHA

UPOTREBA OPC DATA ACCESS AUTOMATION INTERFEJS-A

UPRAVLJANJE CERTIFIKATIMA U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U BANKAMA

UPRAVLJANJE PREKIDACKIM RELUKTANTNIM MOTOROM

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI KROZ UPRAVLJANJE MATERIJALOM

UPRAVLJANJE RAZVOJEM SOFTVERA U NET OKRUZENJU

UPRAVLJANJE SIGURNOSCU INFORMACIJA

UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM INFORMACIJAMA

UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZICIMA

USPOREDBA ANATOMSKE GRADJE GRKLJANA PSA (CARIS FAMILIARIS) I DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS)

USPOREDNE OSOBITOSTI GRADJE HIPOFIZE U KONJA, PSA, DOBROG DUPINA I PLAVOBIJELOG DUPINA

UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMACU PROIZVODNJU

UTICAJ CENTRALNE BANKE, NOVCANA MASA I DELOVANJE NA MONETARNU STABILNOST U SRBIJI

UTICAJ DEVIZNOG KURSA NA POSLOVANJE I PLATNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE

UTICAJ EFEKTA PRAVOG KOINCIDENTNOG SUMIRANJA NA EFIKASNOST POLUPROVODICKIH GAMA SPEKTROMETARA

UTICAJ FIZICKE AKTIVNOSTI NA STRES

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA BANKARSTVO

UTICAJ I ULOGA MEDIJA U GLOBALIZACIJSKIM PROCESIMA

UTICAJ KONTROLE I PROCENE RIZIKA NA RAZVOJ OPSTINE TESLIC

UTICAJ MENADZERA U MOTIVACIJI ZAPOSLENIH

UTICAJ NIKOSOFURONA U USEVU

UTICAJ RUSKE FEDERACIJE NA SIGURNOST JUGOISTOCNE EVROPE

UTICAJ STRANOG KAPITALA NA TRANZICIONE PROCESE U SRBIJI

UTICAJ VELICINE KRISTALITA NA NEKE ELEKTRICNE OSOBINE NANOKRISTALNOG CINK-FERITA ZNFE2O4

UTJECAJ ANTROPOGENIH CIMBENIKA NA SMRTNOST KITOVA (CETACEA) U JADRANSKOM MORU

UTJECAJ ENERGETSKE POLITIKE U ZGRADARSTVU NA ISPUNJAVANJE OBAVEZA KYOTO PROTOKOLA

UTOPIJSKI MODELI VLASTI

UZROCI, USLOVI I FENOMEN DEVOJANTNOG PONASANJA MALOLETNIKA

VJERSKI TURIZAM I SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U OKVIRU NEKIH PRAVOSLAVNIH MANASTIRA

VALORIZOVANJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM KOD FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

VELICINA REPNE PERAJE DOBRIH DUPINA IZ JADRANSKE POPULACIJE

VETROTURBINA SA DVOSTRUKO NAPAJANIM ASINHRONIM GENERATOROM I BACK-TO BACK KONVERTOROM

VJESTINE KAKO PRIDOBITI INVESTITORE

VJERSKI TURIZAM I SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U OKVIRU NEKIH PRAVOSLAVNIH MANASTIRA

VODJENJE I VODJA U POLITICKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

VOLONTERIZAM KAO OBLIK RADNOG ANGAZOVANJA

V RSTE ORGANIXZACIONIH STRUKTURA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

VRSTE UDARACA U FUDBALU

WEB DNEVNIK

ZASTITA BEZICNIH RACUNARSKIH MREZA

ZASTITA SKOLSKE DECE U SAOBRACAJU NOVOG SADA

ZASTITA TEKSTA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

ZENSKI MENADZMENT NA PRIMJERU CRNE GORE

ZIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I PROCES UVODJENJA INOVACIJA

ZIVOTNI CIKLUSI KOMAPANIJA

ZIVOTNO OSIGURANJE

ZLOUPOTREBA INTERNETA U OBRAZOVANJU

www.ponude.biz/tekstovi

Advertisements

Ознаке:

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s


%d bloggers like this: